RSS

Prewspółczynnik VAT – nie tak bardzo powszechny problem

01 Gru
Prewspółczynnik VAT – nie tak bardzo powszechny problem

Jeśli wykonywane przez podatnika czynności mieszczą się w pojęciu „celów związanych z działalnością gospodarczą”, nie ma obowiązku wyliczania prewspółczynnika VAT naliczonego, na podstawie nowego, obowiązującego od 1 stycznia 2016 r., art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

„Art. 86 ust. 2a ustawy będzie mieć zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w której nabywane towary i usługi, wykorzystywane są zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w sytuacji gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. W takich okolicznościach kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

Zatem podstawową przesłanką warunkującą stosowanie przepisu art. 86 ust. 2a jest wykonywanie przez podatnika czynności „innych niż działalność gospodarcza” (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT). Podkreślenia wymaga, że dla stwierdzenia czy działalność lub transakcje stanowią „cele inne niż związane z działalnością gospodarczą” znaczenie ma, czy mieszczą się one w przedmiocie działalności” danej jednostki.

Jeśli więc u danego podatnika, określone czynności generujące przychód, nie stanowią czynności opodatkowanych VAT, ale mają nieodłączny związek z prowadzoną przez dany podmiot działalnością gospodarczą jako podatnika VAT, normy dotyczące prewspółczynnika VAT, nie mają zastosowania.

Prawidłowość takiego stanowiska fiskus potwierdził w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 września 2015 r. nr IBPP3/4512-521/15/AZ oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 października 2015 r. nr IPPP1/4512-1048/15-2/IGo.

W tych interpretacjach rozpatrywano pytań banków czy powinny one stosować prewspółczynnik, gdy wykonują one szereg czynności nieopodatkowanych VAT, ale w ramach swojej statutowej działalności. W obu przypadkach fiskus potwierdził, że nie stosuje się reguł prewspółczynnika do czynności takich jak:

– techniczne operacje bankowe,

– udzielanie pożyczek i kredytów,

– przyjmowanie lokat i depozytów,

– prowadzenie rachunków bankowych,

– prowadzenie bankowych rozliczeń pieniężnych,,

– obsługa instrumentu pieniądza elektronicznego,

– udzielanie gwarancji bankowych, poręczeń, otwieranie akredytyw itp.

Zgodnie ze wskazanym art. 86 ust. 2a ustawy o VAT:

„2a. W przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien odpowiadać najbardziej specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Proporcja prewspółczynnika VAT, zgodnie z tym przepisem, ma zastosowanie przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek:

nabywane towary i usługi zarówno są wykorzystywane do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza,

przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe.

Jeżeli chodzi o rozumienie pojęcia „cele działalności gospodarczej” to zdaniem organów podatkowych, prawidłowe jest poszukiwanie objaśnienia w kontekście definicji działalności gospodarczej określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o VAT.

W cytowanych interpretacjach przedstawia się to następująco:

Jak wskazano w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT: „mieścić będą się tutaj również działania czy sytuacje występujące w ramach działalności gospodarczej, jednakże niegenerujące opodatkowania podatkiem VAT, przykładowo otrzymanie odszkodowań umownych czy odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności od kontrahentów, sprzedaż wierzytelności „trudnych”, itp. Natomiast przez cele inne rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o VAT (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatną działalność statutową), a także cele prywatne, z definicji niemające nic wspólnego z działalnością gospodarczą podatnika”.

Tożsame rozumienie pojęcia „celów prowadzonej działalności gospodarczej” zostało przedstawione w odpowiedzi – podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację poselską nr 30157 w sprawie stosowania prewspółczynnika, o którym mowa w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, do pojazdów samochodowych, od których podatnik może odliczyć 50% podatku VAT. W odpowiedzi tej powielono stanowisko Ministerstwa Finansów, przedstawione uprzednio w uzasadnieniu do ustawy wprowadzającej przepisy o prewspółczynniku, w odniesieniu do rozumienia pojęcia „celów prowadzonej działalności gospodarczej”.

W odpowiedzi na interpelację stwierdzono ponadto, że: „Obowiązek wydzielenia podatku naliczonego przy zastosowaniu ww. prewspółczynnika dotyczy bowiem tylko wąskiej grupy podatników, którzy poza działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT wykonują również działalność nieobjętą systemem VAT (np. jako organ władzy publicznej), i nie jest możliwe bezpośrednie przyporządkowanie podatku naliczonego do każdego z tych typów działalności. Powyższe zapewni realizację zasady neutralności podatku VAT, która uniemożliwia odliczanie podatku w związku z działalnością nieobjętą systemem VAT”.

Na analogiczny zakres podmiotowy zastosowania przepisów o prewspółczynniku wskazuje również treść uzasadnienia do projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 września 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników. Jak wskazuje się w treści uzasadnienia do projektu rozporządzenia, będzie ono dotyczyło sposobu ustalenia prewspółczynnika w przypadku takich kategorii podmiotów, jak jednostki samorządu terytorialnego oraz utworzonych przez nie samorządowych jednostek budżetowych, państwowych jednostek budżetowych, uczelni publicznych oraz instytutów badawczych.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 1 grudnia, 2015 w Fiskalne nowiny, Interpretacje MF, Nowelizacje, VAT

 

Tagi: , , ,

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: