RSS

W którym momencie premia uznaniowa jest zaliczana do kosztów CIT?

10 Gru
W którym momencie premia uznaniowa jest zaliczana do kosztów CIT?

„W celach wykonywania usług na podstawie zawartych umów, Spółka zatrudnia pracowników na umowę o pracę.” Tak zaczyna się zajmująca opowieść, z interpretacji urzędowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 grudnia 2015 r. nr IPPB6/4510-348/15-2/AK, której przedmiotem jest rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu z tytułu premii wypłacanych pracownikom w momencie kiedy stają się należne.

Rzeczona Spółka, oprócz stałego miesięcznego wynagrodzenia, przyznawała swoim pracownikom premię roczną. Gratyfikacja była przyznawana za dany rok, ale przeważnie wypłacana po jego zakończeniu. W regulaminie wynagradzania zapisano, że premia roczna jest wypłacana w określonym terminie – dwóch miesięcy od końca danego roku kalendarzowego.

Sposób ustalenia kwoty premii był nadzwyczaj skomplikowany. Spółka wykonywała szczegółową ocenę każdego pracownika. A kwota premii uzależniona była dodatkowo od wyniku finansowego Spółki.

I powstał tu problem fiskalny – kiedy rozpoznać koszt CIT z tytułu owych premii – w roku, za który je naliczano czy w roku, w którym zostały wypłacone.

Na pierwszy rzut oka kwestia bynajmniej nie jest szczególnie trudna. Odpowiedź wprost, znajduje się w tekście ustawy o CIT:

„Art. 15 ust. 4g ustawy o CIT wskazuje, że należności z tytułów, o których mowa m.in. w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: „ustawa PIT”), stanowią KUP w miesiącu, za który są należne pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT.

Zgodnie zaś z art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy CIT, koszty świadczeń i innych należności określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT (w tym wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty wypłacane w związku ze stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunkiem pracy), nie będą stanowić KUP, jeżeli nie zostały wypłacone, dokonane lub postawione do dyspozycji.

W związku z powyższym, jeżeli pracodawca wypłaca pracownikom wynagrodzenie i inne przychody ze stosunku pracy w terminie określonym prawem lub umową z pracownikiem, stanowią one co do zasady KUP na zasadzie memoriałowej, tj. w okresie, za który są należne. Natomiast, w przypadku, gdy pracodawca nie dotrzyma powyższego terminu, zastosowanie znajdzie zasada kasowa, tj. koszt będzie rozpoznany dopiero w momencie faktycznego wypłacenia wynagrodzenia lub postawienia go do dyspozycji.”

Skoro premię wypłacano w terminie, określonym regulaminem wynagradzania, powinno się ją rozliczać memoriałowo.

Jednakże nie tu tkwił problem. Jak w wielu przepisach podatkowych, istotny był niepozorny szczegół – pytanie – w którym momencie dana tu premia staje się należna?

Kwotę premii ostatecznie ustalano po zakończeniu procesu oceny pracownika i po ustaleniu wyniku finansowego Spółki.

Właściwym przedmiotem interpretacji urzędowej było więc sprecyzowanie pojęcia „należnego wynagrodzenia”, na potrzeby zaliczenia go do właściwego okresu rozliczeniowego kosztów.

„Z uwagi na brak definicji „należnego wynagrodzenia” w ustawie podatkowej – w oparciu o wykładnię literalną za uzasadnione wydaje się zatem przyjęcie, że o „należnym” wynagrodzeniu można mówić wówczas, gdy należności te zostały ustalone (przesądzone) lub są niesporne. W podobnym tonie wypowiedział się również Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 28 stycznia 2003 r., sygn. akt SA/Bd 106/03) uznając, że przychody „należne”, to przychody „przysługujące komuś”.

Przekładając powyższe na system przyznawania premii rocznych w Spółce, należy uznać, że dodatkowe wynagrodzenie w postaci premii rocznej staje się należne pracownikowi w momencie ostatecznego zakończenia procesu przyznawania ocen (tj. po uzyskaniu formalnej akceptacji w strukturach firmy), co ma miejsce w roku kalendarzowym następującym po roku, za który premia jest kalkulowana. Dopiero bowiem w tym momencie materializuje się uprawnienie pracowników do żądania wypłaty rocznej premii, a także możliwe jest określenie ostatecznej kwoty premii, której wysokość ustalana jest po weryfikacji wyników finansowych Spółki.

W rezultacie należy uznać, że dopiero w momencie zakończenia procesu ocen rocznych pracowników i uzyskania przez pracownika informacji o tym, że premię otrzyma oraz o kwocie tej premii, co ma miejsce już w następnym roku podatkowym, następuje ziszczenie się warunku uprawniającego do otrzymania premii za dany rok podatkowy.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że Spółka będzie miała prawo do tego, aby zaliczyć kwotę premii do kosztów podatkowych w roku następującym po roku, za który premia jest obliczana. W szczególności, koszt ten będzie mógł być rozpoznany w miesiącu, w którym zapadnie ostateczna decyzja, co do wypłaty premii danemu pracownikowi, czyli w miesiącu, w którym zostanie dokonana oficjalna akceptacja oceny pracownika w systemie kadrowym Spółki, o ile wypłata premii nastąpiła w terminie do 2 miesięcy od zakończenia roku, za który premia jest wypłacana.”

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 10 grudnia, 2015 w CIT, Interpretacje MF

 

Tagi: , , ,

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: