RSS

Archiwum kategorii: CIT

W którym momencie premia uznaniowa jest zaliczana do kosztów CIT?

W którym momencie premia uznaniowa jest zaliczana do kosztów CIT?

„W celach wykonywania usług na podstawie zawartych umów, Spółka zatrudnia pracowników na umowę o pracę.” Tak zaczyna się zajmująca opowieść, z interpretacji urzędowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 grudnia 2015 r. nr IPPB6/4510-348/15-2/AK, której przedmiotem jest rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu z tytułu premii wypłacanych pracownikom w momencie kiedy stają się należne.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 10 grudnia, 2015 w CIT, Interpretacje MF

 

Tagi: , , ,

Fiskus nie lubi, gdy przedsiębiorca się kształci?

Fiskus nie lubi, gdy przedsiębiorca się kształci?

Rozwój małych i średnich przedsiębiorców jest najpopularniejszą mantrą ustroju neoliberalnego. Nie tylko ustroju. Tę kalkę myślową powiela zdecydowana większość społeczeństw postindustrialnych. W każdej kampanii politycznej niemal każda partia, nawet lewicowa, głosi program wspierania drobnej przedsiębiorczości. W niej widzi motor gospodarki i lekarstwo na wiele bolączek, od „tworzenia” miejsc pracy począwszy, na rozwoju kapitału społecznego skończywszy. Gdy przyjdzie jednak do szczegółów dnia codziennego, złudzenia pryskają jak bańka mydlana. Mały i średni przedsiębiorca okazuje się przede wszystkim źródłem łatwych dochodów budżetu państwa.

Tę smutną myśl potwierdzają poczynania fiskusa w sferze propagowania opodatkowania osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą bardziej samych tylko przychodów niż dochodów.

Oto i przypadek, z praktyki. W interpretacji urzędowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2015 r. nr IPPB1/4511-1114/15-2/AM Organ orzekł, że przedsiębiorca z branży usług informatycznych nie może zaliczyć sobie do kosztów firmy wydatków na swoje osobiste studia na kierunku Zarządzanie.

Read the rest of this entry »

 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 2 grudnia, 2015 w CIT, Interpretacje MF, Koszty podatkowe, PIT

 

Tagi: , , ,

Korekta przychodów i kosztów CIT/PIT, od 2016 r. na bieżąco

Korekta przychodów i kosztów CIT/PIT, od 2016 r. na bieżąco

Nowelizacją z 24 września 2015 r., wchodzącą w życie 1 stycznia 2016 r., wprowadzono korzystne dla przedsiębiorców zmiany dotyczące rozliczania faktur korygujących na potrzeby podatku dochodowego.

Od tej pory – do przychodów i kosztów uzyskanych generalnie po dniu wejścia w życie nowelizacji – korekty przychodów lub kosztów, które następują w późniejszym okresie rozliczeniowym, nie będą rozliczane ze skutkiem „wstecz”, lecz na bieżąco.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 19 października, 2015 w CIT, Fiskalne nowiny, Nowelizacje, PIT

 

Tagi: , , , , ,

Kto ma dotację z KFS na szkolenie pracowników – płaci CIT

Kto ma dotację z KFS na szkolenie pracowników – płaci CIT

Państwo na różne sposoby wspiera promocję zatrudnienia. Czasem zaś, z miłą chęcią, od tego wsparcia, naliczy sobie podatek.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. KFS dofinansowuje chętnym pracodawcom do 80% kosztów kształcenia pracowników. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis – na podst. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 6 października, 2015 w CIT, Interpretacje MF

 

Tagi: , ,

Licencja na znak towarowy to koszt pośredni

Licencja na znak towarowy to koszt pośredni

Przedsiębiorca – polski rezydent podatkowy – zamierzał kupić od polskiej spółki kapitałowej licencję na korzystanie ze znaków towarowych, które u sprzedawcy były zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Nie mając pewności, czy opłaty z tego tytułu będzie mógł zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu zapytał o to izbę skarbową.  – odliczane zgodnie z datą poniesienia. Podatnik uważał, że koszt jest tu rozliczany zgodnie z datą poniesienia. Argumentował, że  silna pozycja zakupionych znaków towarowych ma doprowadzić do zwiększenia przychodów ze sprzedaży. Wyjaśniał także, że opłaty licencyjne będą uiszczane w regularnych odstępach czasu nie dłuższych niż rok, a ich wartość będzie ustalana w oparciu o szacowanie dodatkowych przychodów uzyskanych dzięki transakcji.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 2 września, 2015 w CIT, Interpretacje MF, Koszty podatkowe

 

Tagi: , ,

Fiskalne nowiny: Jabłuszko pełne kosztów

Fiskalne nowiny: Jabłuszko pełne kosztów

System podatkowy w Polsce pilnie wymaga gruntownej reformy. Dalsze utrzymywanie go w obecnym stanie może być szkodliwe dla zdrowia, nie tylko fizycznego. Minister Finansów, w pełni swego majestatu zajmuje się bowiem przypadkami w typie: czy jabłko podarowane kontrahentowi można zaliczyć do kosztów firmy gdyż nie jest to wyraz jakkolwiek rozumianej reprezentacji. W zasadzie – nie powinno się takich przypadków komentować. Może to być jednak przydatne w praktyce działalności niejednego księgowego.

Read the rest of this entry »

 
 

Tagi: , , , ,

Premia wypłacona kontrahentowi kosztem CIT nawet, gdy nie doszło do transakcji

Firma wykonująca na zamówienie koncernów motoryzacyjnych elementy konstrukcyjne pojazdów
przy okazji nowych dużych zamówień wypłacała zleceniodawcom premie finansowe. Kiedy jeden z producentów aut wybrał ją na wykonawcę partii uszczelek samochodowych o wartości pół miliona euro, zdecydowała się zastosować, aż dwa typy premiowania. Jeden z nich polegał na wypłaceniu 5 tys. euro za „realizację projektów” , jeszcze „zanim nastąpi realizacja projektów”. W umowie z zamawiającym, wysokość kwoty do zapłacenia nie została powiązana ani z wysokością docelowego obrotu np. w wyniku następnych zamówień, ani z nawet z samym dokonaniem kupna uszczelek. Gdyby zamawiający odstąpił od zakupu, premia pozostałaby w jego kieszeni.

Nie wiedząc, czy udzielona w ten sposób premia może zostać zaliczona do kosztów CIT, producent uszczelek zapytał o to fiskusa.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 28 kwietnia, 2015 w CIT, Interpretacje MF, Koszty podatkowe

 

Tagi: , , ,

Fiskalne nowiny – Komisja Europejska rusza do boju o CIT

18 marca br. Komisja Europejska rozpoczęła intensywną akcję na rzecz zwalczania unikania opodatkowania CIT w państwach członkowskich. Przedstawiła Pakiet Transparentności Podatkowej.

Pierwszym etapem tej akcji jest uruchomienie automatycznej wymiany danych o lokalnych regułach podatkowych, obowiązujących w każdym państwie Unii. Nieuczciwe firmy bowiem, dla unikania opodatkowania, wykorzystują różnice między poszczególnymi systemami podatkowymi, skomplikowanie przepisów fiskalnych, brak współpracy w działaniach  służb skarbowych różnych państw.

W związku z tym, w walce z agresywną optymalizacją podatkową i nadużyciami w tym zakresie, konieczne jest zwiększenie przejrzystości i współpracy. Obecnie wymiana informacji podatkowych jest bardzo skąpa. Dlatego wprowadzono zasadę, że władze podatkowe każdego z państw członkowskich będą raportować co trzy miesiące, swoje rozstrzygnięcia dotyczące opodatkowania transakcji trans granicznych. Jednocześnie, każde z zainteresowanych państw będzie mogło skutecznie uzyskać potrzebne informacje na ten temat.

Oprócz tego zapowiedziano wiele innych działań. Między innymi Komisja zastanawia się nad wdrożeniem akcji ujawniania niektórych informacji podatkowych dotyczących korporacji międzynarodowych.

Należy także zwiększyć skuteczność przepisów unijnych dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji podatkowej. Dokładnie policzyć i wskazać skalę nadużyć w zakresie oszustw fiskalnych i unikania opodatkowania.

Wśród planów działań na najbliższy czas, przedstawiono kwestię ponownego podjęcia intensywnych prac nad unijną skonsolidowaną podstawą opodatkowania osób prawnych.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 20 marca, 2015 w CIT

 

Tagi:

Impreza promocyjna – koniecznie zlecona podmiotowi zewnętrznemu

Firmy podejmujące różne działania w sferze reklamy i promocji swoich produktów, muszą zdawać sobie sprawę z pewnych elementarnych zasad „optymalizowania” skutków podatkowych takich zdarzeń.

Do podstaw należy sposób na zagospodarowanie imprez, podczas których zużywane są produkty spożywcze, napoje i alkohol, usługi gastronomiczne i cateringowe oraz różne gadżety reklamowe.

Tu należy pamiętać, że samodzielne przeprowadzenie przez firmę np. festynu czy imprezy integracyjnej z użyciem wymienionych elementów, spotka się z zarzutami o reprezentację i darowizny, których obu, finansowanie, w rozumieniu podatkowym nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Negatywny efekt podatkowy znika zaś błyskawicznie, gdy organizację imprezy zleci się podmiotowi zewnętrznemu:  agencji marketingowej itp.

Wtedy firma zlecająca ponosi koszt podatkowy usługi organizacji imprezy promocyjnej/reklamowej. Bezpośredni wykonawca zaś, kupując gastronomię, catering i gadżety do rozdania, rozlicza to jako własne koszty wykonania usług organizacji imprez.

Takie podejście do tematu potwierdzają liczne interpretacje urzędowe:

„wydatki na nabycie produktów spożywczych, usług cateringowych i gastronomicznych oraz gadżetów przekazywanych w związku ze świadczeniem usług marketingowych na rzecz zleceniodawców, nie zaliczają się do jakiejkolwiek kategorii wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP”.

Vide interpretacje indywidualne:

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2014 r. (sygn. IPPB5/423-782/14-2/JC)

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 lutego 2010 r. (sygn. IPPB5/423-697/09-2/AM)

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 grudnia 2009 r. (sygn. IPPB5/423-633/09-4/AM)

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 sierpnia 2009 r. (sygn. IPPB5/428-290/09-2/AM)

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 17 marca, 2015 w CIT, Interpretacje MF, Koszty podatkowe

 

Tagi: ,

Aktor w reklamie – opodatkowany VAT 8%

Wśród różnego rodzaju wynalazków podatkowych znajdziemy aktorów na samozatrudnieniu. Taki aktor podlega również regulacjom VAT – jest przecież przedsiębiorcą. I wtedy mogą pojawić się problemy z właściwą stawką dla różnego rodzaju świadczeń wykonywanych przez aktora.

„W rozpatrywanej sprawie w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stoi na stanowisku, że Wnioskodawczyni jako aktorka odtwarzając powierzone role w produkcjach reklamowych nie świadczy usługi kulturalnej. Kluczowym dla rozstrzygnięcia tego problemu jest cel jakiemu służy finalny produkt jakim jest reklama. Celem tym jest właśnie prezentacja dóbr i usług, która w sposób bezpośredni oddziałuje na sposób i motywy postępowania konsumentów” ocenił w interpretacji z 30 grudnia 2014 roku (PPP2/443-1048/14-3/KOM) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 15 marca, 2015 w Akcyza, CIT, Fiskalizm, Interpretacje MF, VAT, Wszystkie

 

Tagi: , , ,