RSS

Archiwum kategorii: Koszty podatkowe

Fiskus nie lubi, gdy przedsiębiorca się kształci?

Fiskus nie lubi, gdy przedsiębiorca się kształci?

Rozwój małych i średnich przedsiębiorców jest najpopularniejszą mantrą ustroju neoliberalnego. Nie tylko ustroju. Tę kalkę myślową powiela zdecydowana większość społeczeństw postindustrialnych. W każdej kampanii politycznej niemal każda partia, nawet lewicowa, głosi program wspierania drobnej przedsiębiorczości. W niej widzi motor gospodarki i lekarstwo na wiele bolączek, od „tworzenia” miejsc pracy począwszy, na rozwoju kapitału społecznego skończywszy. Gdy przyjdzie jednak do szczegółów dnia codziennego, złudzenia pryskają jak bańka mydlana. Mały i średni przedsiębiorca okazuje się przede wszystkim źródłem łatwych dochodów budżetu państwa.

Tę smutną myśl potwierdzają poczynania fiskusa w sferze propagowania opodatkowania osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą bardziej samych tylko przychodów niż dochodów.

Oto i przypadek, z praktyki. W interpretacji urzędowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2015 r. nr IPPB1/4511-1114/15-2/AM Organ orzekł, że przedsiębiorca z branży usług informatycznych nie może zaliczyć sobie do kosztów firmy wydatków na swoje osobiste studia na kierunku Zarządzanie.

Read the rest of this entry »

 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 2 grudnia, 2015 w CIT, Interpretacje MF, Koszty podatkowe, PIT

 

Tagi: , , ,

Licencja na znak towarowy to koszt pośredni

Licencja na znak towarowy to koszt pośredni

Przedsiębiorca – polski rezydent podatkowy – zamierzał kupić od polskiej spółki kapitałowej licencję na korzystanie ze znaków towarowych, które u sprzedawcy były zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Nie mając pewności, czy opłaty z tego tytułu będzie mógł zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu zapytał o to izbę skarbową.  – odliczane zgodnie z datą poniesienia. Podatnik uważał, że koszt jest tu rozliczany zgodnie z datą poniesienia. Argumentował, że  silna pozycja zakupionych znaków towarowych ma doprowadzić do zwiększenia przychodów ze sprzedaży. Wyjaśniał także, że opłaty licencyjne będą uiszczane w regularnych odstępach czasu nie dłuższych niż rok, a ich wartość będzie ustalana w oparciu o szacowanie dodatkowych przychodów uzyskanych dzięki transakcji.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 2 września, 2015 w CIT, Interpretacje MF, Koszty podatkowe

 

Tagi: , ,

Fiskalne nowiny: Jabłuszko pełne kosztów

Fiskalne nowiny: Jabłuszko pełne kosztów

System podatkowy w Polsce pilnie wymaga gruntownej reformy. Dalsze utrzymywanie go w obecnym stanie może być szkodliwe dla zdrowia, nie tylko fizycznego. Minister Finansów, w pełni swego majestatu zajmuje się bowiem przypadkami w typie: czy jabłko podarowane kontrahentowi można zaliczyć do kosztów firmy gdyż nie jest to wyraz jakkolwiek rozumianej reprezentacji. W zasadzie – nie powinno się takich przypadków komentować. Może to być jednak przydatne w praktyce działalności niejednego księgowego.

Read the rest of this entry »

 
 

Tagi: , , , ,

Obiady agenta ubezpieczeniowego w kosztach, ale bez przesady

Obiady agenta ubezpieczeniowego w kosztach, ale bez przesady

Agent zajmujący się sprzedażą ubezpieczeń zapytał fiskusa, czy może zaliczać w koszty wartość posiłków zjedzonych wspólnie z klientami. Wyjaśniał przy tym, iż nawiązywanie nowych kontaktów z potencjalnymi kupującymi miało kluczowe znaczenie dla wysokości uzyskiwanych przez niego przychodów. A ponieważ najłatwiej było rozpocząć te znajomości w restauracjach, koszty konsumpcji w czasie tych spotkań powinny być uznane za koszty podatkowe.

Ze stanowiskiem podatnika zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji podatkowej z 22 kwietnia 2015 roku (IBPBI/1/4511-392/15/ESZ) wyjaśnił, iż drobne kwoty wydawane opisany sposób mogą być kosztem podatkowym, pod warunkiem jednak, że będą one dotyczyły spotkań, w których rozrywka czy konsumpcja nie są celem głównym. Spotkania w restauracjach zaś powinny odbywać się bez nadmiernego przepychu.

Organ podatkowy uprzedził ponadto, że koszty takich spotkań powinny być udokumentowane nie tylko fakturami, ale też dodatkowo, aby możliwe było „w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo – skutkowego poniesionych wydatków z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej”.

 
 

Tagi: , , , , ,

Studia przedsiębiorcy kosztem podatkowym

Studia przedsiębiorcy kosztem podatkowym

Przedsiębiorca z branży informatycznej planujący zacząć studia podyplomowe o tematyce związanej z zarządzaniem, zapytał fiskusa, czy do kosztów podatkowych będzie mógł zaliczyć wydatki na czesne, dojazdy i podręczniki. Wyjaśniał przy tym, iż jego studia mają docelowo skutkować zwiększeniem liczby klientów firmy, dostarczając specjalistycznej wiedzy dotyczącej rozpoznania ich potrzeb, tworzenia ofert handlowych oraz analizy skuteczności własnych działań marketingowych. We wniosku o interpretację wyraził opinię, że powinien mieć możliwość rozliczenia wymienionych wydatków do kosztów firmy, argumentując, iż jego plany edukacyjne stanowią działanie mające na celu zarówno zwiększenie przychodów z prowadzonej działalności jak i dywersyfikację źródeł przychodów.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 1 czerwca, 2015 w Interpretacje MF, Koszty podatkowe, PIT

 

Tagi: , , ,

Trzeba płacić podatek od pieniędzy z ubezpieczenia za samochód

Trzeba płacić podatek od pieniędzy z ubezpieczenia za samochód

Wszystkie otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku przedsiębiorstwa osoby fizycznej, niezależnie od podstawy ich otrzymania są opodatkowane PIT. Wynika to wprost z zapisu art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o PIT.

Konsekwencją tego zapisu jest zaś, na przykład – opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym odszkodowań otrzymanych za zniszczone samochody firmowe.

Read the rest of this entry »

 

Tagi: , , , ,

Premia wypłacona kontrahentowi kosztem CIT nawet, gdy nie doszło do transakcji

Firma wykonująca na zamówienie koncernów motoryzacyjnych elementy konstrukcyjne pojazdów
przy okazji nowych dużych zamówień wypłacała zleceniodawcom premie finansowe. Kiedy jeden z producentów aut wybrał ją na wykonawcę partii uszczelek samochodowych o wartości pół miliona euro, zdecydowała się zastosować, aż dwa typy premiowania. Jeden z nich polegał na wypłaceniu 5 tys. euro za „realizację projektów” , jeszcze „zanim nastąpi realizacja projektów”. W umowie z zamawiającym, wysokość kwoty do zapłacenia nie została powiązana ani z wysokością docelowego obrotu np. w wyniku następnych zamówień, ani z nawet z samym dokonaniem kupna uszczelek. Gdyby zamawiający odstąpił od zakupu, premia pozostałaby w jego kieszeni.

Nie wiedząc, czy udzielona w ten sposób premia może zostać zaliczona do kosztów CIT, producent uszczelek zapytał o to fiskusa.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 28 kwietnia, 2015 w CIT, Interpretacje MF, Koszty podatkowe

 

Tagi: , , ,

Impreza promocyjna – koniecznie zlecona podmiotowi zewnętrznemu

Firmy podejmujące różne działania w sferze reklamy i promocji swoich produktów, muszą zdawać sobie sprawę z pewnych elementarnych zasad „optymalizowania” skutków podatkowych takich zdarzeń.

Do podstaw należy sposób na zagospodarowanie imprez, podczas których zużywane są produkty spożywcze, napoje i alkohol, usługi gastronomiczne i cateringowe oraz różne gadżety reklamowe.

Tu należy pamiętać, że samodzielne przeprowadzenie przez firmę np. festynu czy imprezy integracyjnej z użyciem wymienionych elementów, spotka się z zarzutami o reprezentację i darowizny, których obu, finansowanie, w rozumieniu podatkowym nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Negatywny efekt podatkowy znika zaś błyskawicznie, gdy organizację imprezy zleci się podmiotowi zewnętrznemu:  agencji marketingowej itp.

Wtedy firma zlecająca ponosi koszt podatkowy usługi organizacji imprezy promocyjnej/reklamowej. Bezpośredni wykonawca zaś, kupując gastronomię, catering i gadżety do rozdania, rozlicza to jako własne koszty wykonania usług organizacji imprez.

Takie podejście do tematu potwierdzają liczne interpretacje urzędowe:

„wydatki na nabycie produktów spożywczych, usług cateringowych i gastronomicznych oraz gadżetów przekazywanych w związku ze świadczeniem usług marketingowych na rzecz zleceniodawców, nie zaliczają się do jakiejkolwiek kategorii wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP”.

Vide interpretacje indywidualne:

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2014 r. (sygn. IPPB5/423-782/14-2/JC)

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 lutego 2010 r. (sygn. IPPB5/423-697/09-2/AM)

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 grudnia 2009 r. (sygn. IPPB5/423-633/09-4/AM)

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 sierpnia 2009 r. (sygn. IPPB5/428-290/09-2/AM)

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 17 marca, 2015 w CIT, Interpretacje MF, Koszty podatkowe

 

Tagi: ,

Koszty podnajmu lub wynajmu nieruchomości przez firmę można ująć w kosztach podatkowych jako pośrednie

Czy koszty czynszów najmu oraz utrzymania (np. ochrony, mediów itp.)  lokali wynajmowanych lub podnajmowanych przez firmę można zaliczyć w chwili ich poniesienia do kosztów podatkowych jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami? Czyli – nie trzeba ich rozliczać w czasie? Taką kwestię rozstrzygnął pozytywnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacją z 15 lutego 2015 roku (sygn. IBPBI/2/423-1415/14/MS).

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 12 marca, 2015 w CIT, Interpretacje MF, Koszty podatkowe

 

Tagi: , , , , ,

Szkolenia autorskie także na podwyższonych kosztach podatkowych

Czy wobec osób prowadzących szkolenia w oparciu o samodzielnie opracowana treść zajęć, ich program oraz używane materiały pomocnicze można zastosować podwyższone „autorskie” 50% koszty uzyskania przychodu? Problem ten rozstrzygnął w interpretacji dnia 1 sierpnia 2014 r. (ITPB1/415-539/14/AD) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy odpowiadając na pytanie podatniczki prowadzącej działalność gospodarczą polegająca na organizowaniu szkoleń podwyższających kwalifikacje uczestników.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 12 marca, 2015 w Koszty podatkowe, PIT

 

Tagi: , ,