RSS

Archiwum kategorii: PIT

Pracodawca odstresuje bez podatku

Pracodawca odstresuje bez podatku

Fiskalne interpretacje urzędowe „ORD-IN” stały się rutynowym narzędziem praktyki działania norm podatkowych. W ministerialnych archiwach mamy dostęp do kilkuset tysięcy oficjalnych tłumaczeń skarbówki – „co ustawodawca miał na myśli” odnośnie konkretnych zdarzeń lub zamierzeń. Można powiedzieć, że resort finansów, na wnioski składane przez podatników, stworzył równoległy do ustaw system prawodawstwa. Od niedawna wtóruje mu ZUS. Wiedza o treści tego „prawa powielaczowego”, o dominujących w nim trendach, zachodzących zmianach, stała się o wiele istotniejsza od znajomości treści ustaw i umiejętności odczytywania przepisów w drodze wykładni norm. To zjawisko przeczy regułom państwa prawnego opartego na prawie stanowionym i zasadom zdrowego rozsądku.

Ale ileż ciekawych spostrzeżeń o działalności przedsiębiorstw można poczynić czytając ministerialne interpretacje?

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 16 grudnia, 2015 w Fiskalne nowiny, Interpretacje MF, PIT

 

Tagi: , , ,

Fiskus nie lubi, gdy przedsiębiorca się kształci?

Fiskus nie lubi, gdy przedsiębiorca się kształci?

Rozwój małych i średnich przedsiębiorców jest najpopularniejszą mantrą ustroju neoliberalnego. Nie tylko ustroju. Tę kalkę myślową powiela zdecydowana większość społeczeństw postindustrialnych. W każdej kampanii politycznej niemal każda partia, nawet lewicowa, głosi program wspierania drobnej przedsiębiorczości. W niej widzi motor gospodarki i lekarstwo na wiele bolączek, od „tworzenia” miejsc pracy począwszy, na rozwoju kapitału społecznego skończywszy. Gdy przyjdzie jednak do szczegółów dnia codziennego, złudzenia pryskają jak bańka mydlana. Mały i średni przedsiębiorca okazuje się przede wszystkim źródłem łatwych dochodów budżetu państwa.

Tę smutną myśl potwierdzają poczynania fiskusa w sferze propagowania opodatkowania osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą bardziej samych tylko przychodów niż dochodów.

Oto i przypadek, z praktyki. W interpretacji urzędowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2015 r. nr IPPB1/4511-1114/15-2/AM Organ orzekł, że przedsiębiorca z branży usług informatycznych nie może zaliczyć sobie do kosztów firmy wydatków na swoje osobiste studia na kierunku Zarządzanie.

Read the rest of this entry »

 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 2 grudnia, 2015 w CIT, Interpretacje MF, Koszty podatkowe, PIT

 

Tagi: , , ,

Sposób ustanawiania kwoty wolnej PIT – niezgodny z Konstytucją

Sposób ustanawiania kwoty wolnej PIT – niezgodny z Konstytucją

28 października 2015 r. wyrokiem w sprawie, sygn. K 21/14 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z art. 2 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymieniony przepis ustawy o PIT, w zakresie wskazanym w tym wyroku, traci moc obowiązującą z dniem 30 listopada 2016 r. Podjęto więc uchylenie przepisu w oparciu o przesłankę negatywną. Za rok przepis będzie nieważny tylko w zakresie w jakim nie zawiera określonych zapisów. Zaiste taki sposób rozstrzygnięcia już sam w sobie jest trudny do zrozumienia.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 28 października, 2015 w Fiskalne nowiny, Orzecznictwo, PIT

 

Tagi: , , , ,

Korekta przychodów i kosztów CIT/PIT, od 2016 r. na bieżąco

Korekta przychodów i kosztów CIT/PIT, od 2016 r. na bieżąco

Nowelizacją z 24 września 2015 r., wchodzącą w życie 1 stycznia 2016 r., wprowadzono korzystne dla przedsiębiorców zmiany dotyczące rozliczania faktur korygujących na potrzeby podatku dochodowego.

Od tej pory – do przychodów i kosztów uzyskanych generalnie po dniu wejścia w życie nowelizacji – korekty przychodów lub kosztów, które następują w późniejszym okresie rozliczeniowym, nie będą rozliczane ze skutkiem „wstecz”, lecz na bieżąco.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 19 października, 2015 w CIT, Fiskalne nowiny, Nowelizacje, PIT

 

Tagi: , , , , ,

Dropshipping nie w ryczałcie

Dropshipping nie w ryczałcie

Na naszym, wolnym rynku koncepcji biznesowych, co i rusz pojawiają się jakieś nowe figury. Zwykle opatrywane są efektowną anglojęzyczną nazwą taką, jak choćby znany i lubiany leasing. Każda z tych formuł biznesowych, funkcjonując w obrocie jako umowa nienazwana, w pierwszej kolejności wymaga oswojenia z miejscowym systemem fiskalnym. W biznesie bowiem wszystko zaczyna się i kończy na poborze podatku. Ostatnio popularne staje się kolejne takie novum – logistyczny dropshipping czyli swego rodzaju mutacja pośrednictwa w sprzedaży, z udziałem nierezydenta.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 2 października, 2015 w Interpretacje MF, PIT

 

Tagi: , , ,

Świadczenie kompensujące outplacement – opodatkowane

Świadczenie kompensujące outplacement – opodatkowane

Czy przychód z tytułu świadczenia wypłacanego przez pracodawcę pod warunkiem dobrowolnej rezygnacji z pracy jest opodatkowany PIT?

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 24 czerwca, 2015 w Interpretacje MF, PIT

 

Tagi: , , , ,

Umorzona kara biblioteczna – jednak bez PIT

Umorzona kara biblioteczna – jednak bez PIT

Niekiedy praktyka polskiej skarbówki ociera się o pojęcie kabaretu. I nie jest to żadne „ani mru, mru”, raczej „kabaret skeczy męczących”. W tym kręgu, od lat, obraca się tematyka opodatkowania PIT świadczeń nabytych nieodpłatnie. Powodem jest fatalnie skonstruowany przepis – art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. W ramach rozbudowanej twórczości fiskalnej ustalono wiec, że wśród źródeł należności budżetowych mogła znaleźć się kwota umorzona czytelnikowi, gdy biblioteka rezygnuje z nałożenia kary za przetrzymywanie wypożyczonej książki.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 23 czerwca, 2015 w Fiskalizm, Fiskalne nowiny, Interpretacje MF, PIT

 

Tagi: , , , ,

Mały może sobie wpuścić w koszty np. rower

Mały może sobie wpuścić w koszty np. rower

Ulga inwestycyjna dla małych przedsiębiorców jakoby zapadła w niepamięć choć jest niebywałym osiągnięciem legislacyjnym ostatniego czasu. Nie interesują się nią poważni doradcy ani specjalistyczne media. Odnosi się bowiem do początkujących klientów biur rachunkowych i nie ma takiej siły społecznego przebicia jak np. odliczenia z tytułu psa przewodnika dla niewidomych.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 16 czerwca, 2015 w Interpretacje MF, PIT, Sposoby na podatek

 

Tagi: , , , ,

Wakacyjny poradnik fiskalny MF

Wakacyjny poradnik fiskalny MF

Szczerze powiedziawszy – jestem pod wrażeniem. Ministerstwo Finansów, wzorem szacownych instytucji tego typu w krajach cywilizowanych, wyraża coraz większą troskę o życie codzienne podatników. Wyczuwając w powietrzu zbliżająca się kanikułę, resort przedstawia więc opinii publicznej kilka przydatnych rad, o których warto pamiętać zderzając się z rzeczywistością fiskalną. Było by więc grzechem, nie zacytować:

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 15 czerwca, 2015 w Fiskalne nowiny, Interpretacje MF, PIT

 

Tagi: , , , ,

Obiady agenta ubezpieczeniowego w kosztach, ale bez przesady

Obiady agenta ubezpieczeniowego w kosztach, ale bez przesady

Agent zajmujący się sprzedażą ubezpieczeń zapytał fiskusa, czy może zaliczać w koszty wartość posiłków zjedzonych wspólnie z klientami. Wyjaśniał przy tym, iż nawiązywanie nowych kontaktów z potencjalnymi kupującymi miało kluczowe znaczenie dla wysokości uzyskiwanych przez niego przychodów. A ponieważ najłatwiej było rozpocząć te znajomości w restauracjach, koszty konsumpcji w czasie tych spotkań powinny być uznane za koszty podatkowe.

Ze stanowiskiem podatnika zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji podatkowej z 22 kwietnia 2015 roku (IBPBI/1/4511-392/15/ESZ) wyjaśnił, iż drobne kwoty wydawane opisany sposób mogą być kosztem podatkowym, pod warunkiem jednak, że będą one dotyczyły spotkań, w których rozrywka czy konsumpcja nie są celem głównym. Spotkania w restauracjach zaś powinny odbywać się bez nadmiernego przepychu.

Organ podatkowy uprzedził ponadto, że koszty takich spotkań powinny być udokumentowane nie tylko fakturami, ale też dodatkowo, aby możliwe było „w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo – skutkowego poniesionych wydatków z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej”.

 
 

Tagi: , , , , ,