RSS

Archiwum kategorii: Projekty nowelizacji

Podatek od instytucji finansowych – wydany na rzeź interpretatorów?

Podatek od instytucji finansowych – wydany na rzeź interpretatorów?

Ostatnio mamy do czynienia z całą serią szybkich i jak rozumiem – sprawnych inicjatyw ustawodawczych „przeprowadzanych przez Sejm” mocą rządzącej większości. Są wśród nich projekty ustaw podatkowych. Jeden z pierwszych,  najważniejszych dla budżetu, to poselski projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Czyli o podatku majątkowym od banków i firm ubezpieczeniowych.

Read the rest of this entry »

 

Rewolta w Ordynacji podatkowej?

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski we wtorek, 9 grudnia 2014 roku skierował do Sejmu projekt zmian w Ordynacji Podatkowej i kilku innych ustawach.

Nowelizacja ma objąć:

  • wprowadzenie zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni prawa podatkowego na korzyść podatników. Dotychczas zasadę in dubio pro tributario wywodzono z ogólnych zasad państwa prawa, w tym przepisów ustawy zasadniczej, teraz miałaby się ona się znaleźć wśród przepisów ogólnych Ordynacji podatkowej, dając obywatelom ochronę przed niekorzystną interpretacją przepisów w sytuacjach, gdy wnioski płynące z istniejących regulacji są niejednoznaczne, sprzeczne lub pozbawione sensu.

  • uporządkowanie przepisów dotyczących przedawnienia poprzez doprecyzowanie przyczyn jego zawieszenia lub przerwania, co miałoby z jednej strony zabezpieczyć podatników przed pozostawaniem w sytuacji wiecznego dłużnika państwa, a z drugiej – dyscyplinować organy podatkowe do szybkiego i sprawnego działania. Zgodnie z projektem prezydenckim, wprowadzony zostałby maksymalny trzyletni termin dla przedłużania okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikającego z jego przerwania lub zawieszenia, co dawałoby podatnikowi w przypadkach marnej skuteczności fiskusa uwolnienie od kłopotów po upływie ośmiu lat licząc od końca roku, którego dotyczy zobowiązanie. Oprócz tego, uchylony zostałby obecny art. 70 par. 8 Ordynacji Podatkowej, co skutkowałoby rezygnacją z braku przedawnienia dla zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym. Planowana likwidacja art. 70 par. 6 pkt 1 Ordynacji Podatkowej ma z kolei zlikwidować dokuczliwą praktykę zawieszania lub nierozpoczynania biegu terminu podatkowego dotyczącego zobowiązania podatkowego w sytuacji, gdy rozpoczęte zostaje postępowanie dotyczące popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego związanego z owym zobowiązaniem. W konsekwencji przestałby obowiązywać także art. 70c Ordynacji Podatkowej, a pewne zmiany musiałyby zostać dokonane także w treści art. 71 Ordynacji Podatkowej.

  • zmianę w zakresie możliwości nadania rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji nieostatecznej poprzez zniesienie możliwości stosowania tego środka egzekucyjnego w sytuacjach, gdy do upływu terminu przedawnienia pozostał okres krótszy niż trzy miesiące. W związku z tym uchylony miałby zostać przepis art. 239b par. 1 pkt 4 Ordynacji Podatkowej, co ma zapobiegać sztucznemu wydłużaniu biegu okresu przedawnienia w ten sposób przez fiskusa. Dotychczas nawet uznanie nadania klauzuli natychmiastowej wykonalności za bezprawne nie pociągało ze sobą anulowania skutków przerwania biegu okresu przedawnienia.

  • zniesienie obowiązku składania pisemnego uzasadnienia do korekty deklaracji podatkowej. Służyć ma temu zmiana art. 81 par 2 Ordynacji Podatkowej oraz art. 16 a Kodeksu Karnego Skarbowego, która przewiduje zniesienie tej obligacji na rzecz utrzymania możliwości wykonania takiej czynności przez podatnika, który zechciałby taką formę komunikacji z organami podatkowymi wykorzystać dla skorzystania do obniżenia wysokości odsetek za zwłokę stosownie do treści art. 56 par. 1 Ordynacji Podatkowej.

  • likwidację przepisów uniemożliwiających zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wartości niezapłaconych przez podatnika faktur. Zdaniem projektodawcy nowelizacji rozwiązanie to nie spełniło pokładanych w nim nadziei, powodując dodatkowe obciążenia finansowe i obowiązki dla przedsiębiorców, a jego oddziaływanie nie było w stanie objąć firm z siedzibą poza granicami kraju.

  • wprowadzenie możliwości przeprowadzenia kontroli podatkowej poza siedzibą firmy – dla zmniejszenia uciążliwości działań fiskusa wobec podmiotów, których księgi podatkowe przechowywane są w lokalach obsługujących firm prawnych czy rachunkowych – przez odpowiednią zmianę w treści art. 80a ust.  1 ustawy o swobodzie gospodarczej.

  • ograniczenie obowiązku wystawiania postanowienia o zaliczeniu nadpłaty podatku na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych do sytuacji, kiedy jej kwota przynajmniej trzykrotnie przekroczy wysokość opłaty za list polecony którym dokument ten miałby dotrzeć do adresata – poprzez wprowadzenie zmiany w brzmieniu art. 16a par 1. Ordynacji Podatkowej.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 11 grudnia, 2014 w Projekty nowelizacji

 

Tagi: , ,

Kasy fiskalne 2015

W dniu 4 listopada 2014 roku Minister Finansów podpisał rozporządzenie ustalające zasady stosowania zwolnień z obowiązku używania kas fiskalnych w latach 2015 – 2016.

Jak wynika z treści tego dokumentu, bezwzględny (tj. bez względu na obrót) obowiązek stosowania kas, będzie dotyczyć szeregu kategorii usług: napraw, badań technicznych i przeglądów pojazdów (aut, motocykli, motorowerów) i opon, wymiany opon i kół, a także usług gastronomicznych (poza świadczonymi przez stołówki szkolne oraz w samolotach), fryzjerskich, kosmetycznych, kosmetologicznych, prawnych (wraz z doradztwem podatkowym, ale z wyjątkiem notarialnych) i stomatologicznych.  Zwolnieni obecnie z uwagi na niski obrót (poniżej 20 tys. zł. rocznie), podatnicy działający w tych branżach będą mieli dwa pierwsze miesiące przyszłego roku na przygotowanie się do zmian i dopiero 1 marca 2015 używanie kas stanie się dla nich obowiązkiem. Dwumiesięczny okres dostosowawczy – liczony od końca miesiąca rozpoczęcia działalności gospodarczej – dotyczyć będzie także osób, które zaczynają przygodę z biznesem.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 16 listopada, 2014 w Projekty nowelizacji

 

Tagi: ,

Zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego wkrótce

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zatwierdził projekt zmian w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Zmiany w KPC będą efektem uchwalenia przez organy europejskie (Parlament Europejski i Radę Europejską) rozporządzenia 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych oraz rozporządzenia 606/2013 w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 18 października, 2014 w Projekty nowelizacji

 

Tagi: , , ,

Legalne działania będą nadużyciem, jeśli posłużą tylko optymalizacji podatkowej, a zyski sięgną przynajmniej 50 tys. złotych.

Aby ograniczyć niepożądaną aktywność podatników w tworzeniu sztucznych struktur dla optymalizacji podatkowej Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie do Ordynacji podatkowej tzw. klauzuli obejścia prawa, która będzie umożliwiała organom podatkowym reagowanie w takich sytuacjach nawet wówczas, gdy działania podatnika są zgodne z prawem.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 19 września, 2014 w Projekty nowelizacji

 

Tagi: , ,

Akcyza być może nieco prostsza

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt założeń do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Celem zmian w przepisach ma być ułatwienie procedur i zlikwidowanie bubli prawnych z korzyścią dla tej części biznesu, która zajmuje się obrotem wyrobami akcyzowymi.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 28 sierpnia, 2014 w Akcyza, Projekty nowelizacji

 

Tagi: , , , ,