RSS

Archiwum kategorii: ZUS

Jednorazowy dodatek dla emerytów już w Sejmie

Jednorazowy dodatek dla emerytów już w Sejmie

Grupa posłów PiS wniosła projekt jednorazowej zapomogi, jaką w 2016 r. mają otrzymać emeryci i renciści otrzymujący świadczenia do wysokości 2 tys. zł. miesięcznie. Zapomoga, zwana „dodatkiem” będzie wypłacana z urzędu, w 2016 r., w marcowym terminie wypłaty świadczeń.

Dodatek przysługuje w wysokości:

1)     400,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej nie przekracza kwoty 900,00 zł;

2)   300,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 900,00 zł, nie więcej jednak niż 1100,00 zł;

3)   200,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1100,00 zł, nie więcej jednak niż 1500,00 zł;

4)   50,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1500,00 zł, nie więcej jednak niż 2000,00 zł.

Dodatek będzie zwolniony z PIT.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 7 grudnia, 2015 w Fiskalne nowiny, ZUS

 

Tagi: ,

Składki ZUS od jedynych wspólników spółek z o.o. zgodne z Konstytucją

Wrześniowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza utrzymanie obowiązku uiszczania składek ubezpieczeniowych (od takiej samej podstawy jak u przedsiębiorców) przez jedynych wspólników spółek z o.o.

Rozprawa toczyła się w związku ze skargą podatniczki, która podważała zgodność z ustawą zasadniczą aktualnie obowiązujących regulacji dotyczących rozliczania i opłacania składek ubezpieczeniowych przez wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.  Jej zdaniem regulacja zmuszająca osoby o takim statusie prawnym do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, zawarta w art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych naruszała przepisy art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zarzuty wobec przepisu dotyczyły łamania konstytucyjnej zasady równości wobec prawa oraz równego traktowania praw majątkowych i własności.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 6 października, 2014 w Trybunał Konstytucyjny, ZUS

 

Tagi: , ,

Jak ZUS odróżnia zlecenie od dzieła?

Jedną z podstawowych umiejętności w prowadzeniu rozliczeń tzw. umów śmieciowych jest prawidłowe odróżnienie zlecenia i dzieła i na tej podstawie sporządzenie odpowiednio skutecznej umowy.

Umowa jest ważna przede wszystkim ze względu na ewentualne uwagi i konieczność poniesienia obowiązkowych obciążeń na korzyść ZUS. Ten organ, standardowo w przypadku kontroli prowadzonych w dużych i małych firmach, szczególną uwagę zwraca na umowy o dzieło, które jak zapewne wszystkim wiadome, nie są „oskładkowane”.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 5 Maj, 2014 w ZUS

 

Tagi: ,