RSS

Archiwa tagu: darowizna

Darowizna dla klubu uczniowskiego – odliczenie od dochodu

Spółka będąca własnością gminy zamierzała przekazać darowiznę na rzecz uczniowskiego klubu sportowego – na działania związane z krzewieniem kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży. Nie wiedząc, czy w takim przypadku będzie istniała możliwość odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania CIT, spółka zapytała o to fiskusa.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 22 lutego, 2015 w CIT, Interpretacje MF

 

Tagi: , , ,

Dziedziczenie zwrotu VAT na materiały budowlane

Podatnik otrzymał w darowiźnie od ojca działkę wraz z domem jednorodzinnym w stanie tzw. deweloperskim.  Dom był budowany przez ojca w ciągu ostatnich dwóch lat z zakupionych przez niego materiałów, co potwierdzały faktury.  W chwili darowizny trwało dokonywanie formalności, które miały umożliwić złożenie wniosku o zakończeniu budowy, po śmierci ojca kontynuowane przez syna po przepisaniu pozwolenia na budowę na nazwisko syna.  Od chwili wykonania tej ostatniej czynności, faktury  za materiały budowlane były wystawiane już na nazwisko obdarowanego, który już po zakończeniu budowy otrzymał w spadku połowę spadku po ojcu – drugą część dostał jego brat.

Obdarowany i zarazem spadkobierca zapytał fiskusa czy może ubiegać się o jego zwrot podatku VAT za materiały kupione przez ojca w okresie przed dokonaniem darowizny działki i domu, jaki udział w wydatkach zostanie mu ewentualnie zwrócony (udział w spadku wynosił przecież 50%) i w którym urzędzie skarbowym – według przynależności ojca, siebie czy brata – powinien złożyć wniosek o zwrot podatku VAT, jeśli ma to sens. Był on zdania, że ma prawo ubiegać się o zwrot 50% wydatków, zgodnie z udziałem w spadku, a wniosek powinien być złożony w urzędzie skarbowym, do którego przynależy.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 3 stycznia, 2015 w Interpretacje MF, VAT

 

Tagi: , , ,

Fikcyjna darowizna to kłopot dla obdarowanego

Mężczyzna otrzymał od swojej babci darowiznę w wysokości 250 tysięcy złotych, choć utrzymywała się ona z renty. Mimo, iż posiadał dowód przelewu, fakt ten okazał się dla niego początkiem kłopotów.  Tropiąc źródło pochodzenia pieniędzy, organa podatkowe odkryły, iż kobieta dysponowała kwotą kilku milionów złotych, które wydatkowała na szereg darowizn dla rodziny.  Organa podatkowe uznały, iż darowizna była fikcją i obciążyła mężczyznę karnym podatkiem dochodowym o stawce 75%. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, który uznał, że posiadanie pieniędzy na koncie przez babcię dowodzi tego, że darowiznę mogła przekazać.  Naczelny Sąd Administracyjny w z 27 listopada 2014 r. (sygn. akt II FSK 2649/14) cofnął sprawę do ponownego rozpoznania, argumentując, iż samo wykonanie przelewu nie świadczy jeszcze o tym, iż była to rzeczywiście darowizna, zwłaszcza, jeśli materiał dowodowy zgromadzony przez urzędników wskazuje na manipulacje w celu ukrycia źródła pochodzenia pieniędzy.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 22 grudnia, 2014 w Orzecznictwo

 

Tagi: ,

Zakup towaru, który wydano w darowiźnie nie jest kosztem CIT

W obrocie gospodarczym, szczególnie w działalności handlowej i produkcyjnej nierzadko zdarzają się darmowe przekazania towarów. Trudno bowiem utrzymać w praktyce działania firmy taki stan, że każda czynność jest zawsze odpłatną sprzedażą. W grę nieodpłatnych przekazań wchodzą przede wszystkim działania reklamowe i marketingowe. Czasem jednak pojawia się kwestia, jak zagospodarować towar, który nie nadaje się do komercyjnego wykorzystania? Tu z pewnością nie okazują się pomocne ani przepisy podatkowe, ani ich urzędowe interpretacje.

 Z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, a także wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536), z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

 Ten zestaw przepisów został powołany przez organ podatkowy w sytuacji, gdy przedsiębiorca chciał zagospodarować towary, które pozostały niewykorzystane po akcji promocyjnej. Pierwotnie klientom punktów sprzedaży, pod ustalonymi warunkami, wręczano nagrody promocyjne. Zakupione w tym celu towary były zaliczane do kosztów CIT. Jednak część zakupionych nagród promocyjnych pozostawała niewykorzystana – nie wydano ich klientom sklepów. Powstał więc pomysł, by tę część przekazać na cele charytatywne. Tu jednak okazało się, że zakup tych towarów nie może być kosztem CIT.

 „Z wykładni literalnej art. 16 ust. pkt 14 updop, wynika jednoznacznie, że w obecnym stanie prawnym wszelkiego rodzaju nieodpłatne podarunki (poza wyjątkami wskazanymi ww. przepisie) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.” – napisał w interpretacji z dnia 17 grudnia 2013 r. (IPPB5/423-788/13-2/MK) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 7 grudnia, 2014 w CIT, Interpretacje MF

 

Tagi: , ,

Gdy nie ma aktu notarialnego darowizny, każda rata tworzy obowiązek podatkowy

Mężczyzna, który uzyskał od siostry w formie darowizny wypłacanej w czterech ratach łączną kwotę 1,35 mln złotych, zgłosił ten fakt do urzędu skarbowego po otrzymaniu ostatniego przelewu na swoje konto bankowe. Uczynił to zaraz po przyjęciu ostatniej transzy, dlatego sądził, iż nie będzie musiał zapłacić żadnego podatku, gdyż zgodnie z treścią art. 4a ust.1 ustawy o podatku od spadów i darowizn  nie podlega opodatkowaniu darowizna od najbliższego członka rodziny, jeśli zostanie ona dokonana przelewem bankowym i zgłoszona do urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy od momentu jej dokonania.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 9 października, 2014 w Interpretacje MF, Procedury podatkowe

 

Tagi: , ,

Podatek od spadku lub darowizny bez przedawnienia

Małżeństwo nie zgłosiło do urzędu skarbowego darowizny otrzymanej od krewnych i dopiero po wszczęciu przez urząd skarbowy postępowania w sprawie nieujawnienia dochodów podatnicy przyznali się do otrzymania w ten sposób 16 tys. złotych. Z uwagi na fakt, iż od końca roku, w którym doszło do przekazania darowizny minęło pięć lat, małżonkowie uznali zobowiązanie wobec fiskusa za przedawnione. Innego zdania była jednak izba skarbowa, która powołując się na art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn uznała, iż początkiem biegu okresu do przedawnienia powinna być data powołania się przez podatnika na nabycie rzeczy, a nie dokonania darowizny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał racje fiskusa, stwierdzając, iż w sytuacji nie zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego obowiązek podatkowy nie uległ przedawnieniu, ale powstał od nowa w chwili powołania się na darowiznę. Jak w innych przypadkach, urząd skarbowy powinien nałożyć zobowiązanie podatkowe wydając i dostarczając podatnikowi decyzję ustalającą wymiar podatku. Na wydanie takiej decyzji skarbówka ma trzy lata, a w sytuacjach opóźnienia przez podatnika w podawaniu informacji – pięć lat.

Najwyższy Sąd Administracyjny w wyroku z 20 sierpnia 2014 r. (sygn. akt II FSK 2103/12) potwierdził stanowisko WSA w Łodzi.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 27 sierpnia, 2014 w Interpretacje MF

 

Tagi: , ,