RSS

Archiwa tagu: interpretacje izb skarbowych

Pracodawca odstresuje bez podatku

Pracodawca odstresuje bez podatku

Fiskalne interpretacje urzędowe „ORD-IN” stały się rutynowym narzędziem praktyki działania norm podatkowych. W ministerialnych archiwach mamy dostęp do kilkuset tysięcy oficjalnych tłumaczeń skarbówki – „co ustawodawca miał na myśli” odnośnie konkretnych zdarzeń lub zamierzeń. Można powiedzieć, że resort finansów, na wnioski składane przez podatników, stworzył równoległy do ustaw system prawodawstwa. Od niedawna wtóruje mu ZUS. Wiedza o treści tego „prawa powielaczowego”, o dominujących w nim trendach, zachodzących zmianach, stała się o wiele istotniejsza od znajomości treści ustaw i umiejętności odczytywania przepisów w drodze wykładni norm. To zjawisko przeczy regułom państwa prawnego opartego na prawie stanowionym i zasadom zdrowego rozsądku.

Ale ileż ciekawych spostrzeżeń o działalności przedsiębiorstw można poczynić czytając ministerialne interpretacje?

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 16 grudnia, 2015 w Fiskalne nowiny, Interpretacje MF, PIT

 

Tagi: , , ,

W którym momencie premia uznaniowa jest zaliczana do kosztów CIT?

W którym momencie premia uznaniowa jest zaliczana do kosztów CIT?

„W celach wykonywania usług na podstawie zawartych umów, Spółka zatrudnia pracowników na umowę o pracę.” Tak zaczyna się zajmująca opowieść, z interpretacji urzędowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 grudnia 2015 r. nr IPPB6/4510-348/15-2/AK, której przedmiotem jest rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu z tytułu premii wypłacanych pracownikom w momencie kiedy stają się należne.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 10 grudnia, 2015 w CIT, Interpretacje MF

 

Tagi: , , ,

Fiskus nie lubi, gdy przedsiębiorca się kształci?

Fiskus nie lubi, gdy przedsiębiorca się kształci?

Rozwój małych i średnich przedsiębiorców jest najpopularniejszą mantrą ustroju neoliberalnego. Nie tylko ustroju. Tę kalkę myślową powiela zdecydowana większość społeczeństw postindustrialnych. W każdej kampanii politycznej niemal każda partia, nawet lewicowa, głosi program wspierania drobnej przedsiębiorczości. W niej widzi motor gospodarki i lekarstwo na wiele bolączek, od „tworzenia” miejsc pracy począwszy, na rozwoju kapitału społecznego skończywszy. Gdy przyjdzie jednak do szczegółów dnia codziennego, złudzenia pryskają jak bańka mydlana. Mały i średni przedsiębiorca okazuje się przede wszystkim źródłem łatwych dochodów budżetu państwa.

Tę smutną myśl potwierdzają poczynania fiskusa w sferze propagowania opodatkowania osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą bardziej samych tylko przychodów niż dochodów.

Oto i przypadek, z praktyki. W interpretacji urzędowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2015 r. nr IPPB1/4511-1114/15-2/AM Organ orzekł, że przedsiębiorca z branży usług informatycznych nie może zaliczyć sobie do kosztów firmy wydatków na swoje osobiste studia na kierunku Zarządzanie.

Read the rest of this entry »

 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 2 grudnia, 2015 w CIT, Interpretacje MF, Koszty podatkowe, PIT

 

Tagi: , , ,

Prewspółczynnik VAT – nie tak bardzo powszechny problem

Prewspółczynnik VAT – nie tak bardzo powszechny problem

Jeśli wykonywane przez podatnika czynności mieszczą się w pojęciu „celów związanych z działalnością gospodarczą”, nie ma obowiązku wyliczania prewspółczynnika VAT naliczonego, na podstawie nowego, obowiązującego od 1 stycznia 2016 r., art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 1 grudnia, 2015 w Fiskalne nowiny, Interpretacje MF, Nowelizacje, VAT

 

Tagi: , , ,

Organizacja obozu językowego to turystyka VAT-marża

Organizacja obozu językowego to turystyka VAT-marża

Licząc na urzędowe potwierdzenie, że należy mu się zwolnienie z VAT, przedsiębiorca zajmujący się organizacją obozów językowych, zwrócił się o interpretację do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. I tu, niestety, doznał srogiego zawodu.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 7 października, 2015 w Interpretacje MF, VAT

 

Tagi: , , ,

Kto ma dotację z KFS na szkolenie pracowników – płaci CIT

Kto ma dotację z KFS na szkolenie pracowników – płaci CIT

Państwo na różne sposoby wspiera promocję zatrudnienia. Czasem zaś, z miłą chęcią, od tego wsparcia, naliczy sobie podatek.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. KFS dofinansowuje chętnym pracodawcom do 80% kosztów kształcenia pracowników. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis – na podst. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 6 października, 2015 w CIT, Interpretacje MF

 

Tagi: , ,

Pożyczki od własnej spółki bez PCC

Pożyczki od własnej spółki bez PCC

Podatniczka zamieszkała w Polsce miała zamiar zaciągnąć pożyczkę od krajowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której miała zostać wcześniej udziałowcem. Spółka ta miała udzielić pożyczki po zgłoszeniu siebie jako podatnika VAT, a w jej planach leżało udzielanie kolejnych pożyczek kolejnym udziałowcom lub innym podmiotom. W akcie założycielskim określono zakres działalności spółki jako świadczenie rozmaitych usług finansowych, w klasyfikacji PKD oznaczanych jako: 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, 64.91 Z Leasing finansowy, 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów i 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

Podatniczka zapytała fiskusa czy udzielenie pożyczki będzie obarczone podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wcześniej uzyskano interpretację potwierdzającą zwolnienie z VAT spółki udzielającej pożyczki.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 5 października, 2015 w Interpretacje MF, PCC

 

Tagi: , ,

Dropshipping nie w ryczałcie

Dropshipping nie w ryczałcie

Na naszym, wolnym rynku koncepcji biznesowych, co i rusz pojawiają się jakieś nowe figury. Zwykle opatrywane są efektowną anglojęzyczną nazwą taką, jak choćby znany i lubiany leasing. Każda z tych formuł biznesowych, funkcjonując w obrocie jako umowa nienazwana, w pierwszej kolejności wymaga oswojenia z miejscowym systemem fiskalnym. W biznesie bowiem wszystko zaczyna się i kończy na poborze podatku. Ostatnio popularne staje się kolejne takie novum – logistyczny dropshipping czyli swego rodzaju mutacja pośrednictwa w sprzedaży, z udziałem nierezydenta.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 2 października, 2015 w Interpretacje MF, PIT

 

Tagi: , , ,

Licencja na znak towarowy to koszt pośredni

Licencja na znak towarowy to koszt pośredni

Przedsiębiorca – polski rezydent podatkowy – zamierzał kupić od polskiej spółki kapitałowej licencję na korzystanie ze znaków towarowych, które u sprzedawcy były zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Nie mając pewności, czy opłaty z tego tytułu będzie mógł zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu zapytał o to izbę skarbową.  – odliczane zgodnie z datą poniesienia. Podatnik uważał, że koszt jest tu rozliczany zgodnie z datą poniesienia. Argumentował, że  silna pozycja zakupionych znaków towarowych ma doprowadzić do zwiększenia przychodów ze sprzedaży. Wyjaśniał także, że opłaty licencyjne będą uiszczane w regularnych odstępach czasu nie dłuższych niż rok, a ich wartość będzie ustalana w oparciu o szacowanie dodatkowych przychodów uzyskanych dzięki transakcji.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 2 września, 2015 w CIT, Interpretacje MF, Koszty podatkowe

 

Tagi: , ,

Fiskalne nowiny: Jabłuszko pełne kosztów

Fiskalne nowiny: Jabłuszko pełne kosztów

System podatkowy w Polsce pilnie wymaga gruntownej reformy. Dalsze utrzymywanie go w obecnym stanie może być szkodliwe dla zdrowia, nie tylko fizycznego. Minister Finansów, w pełni swego majestatu zajmuje się bowiem przypadkami w typie: czy jabłko podarowane kontrahentowi można zaliczyć do kosztów firmy gdyż nie jest to wyraz jakkolwiek rozumianej reprezentacji. W zasadzie – nie powinno się takich przypadków komentować. Może to być jednak przydatne w praktyce działalności niejednego księgowego.

Read the rest of this entry »

 
 

Tagi: , , , ,