RSS

Archiwa tagu: koszty uzyskania przychodu

Fiskalne nowiny: Jabłuszko pełne kosztów

Fiskalne nowiny: Jabłuszko pełne kosztów

System podatkowy w Polsce pilnie wymaga gruntownej reformy. Dalsze utrzymywanie go w obecnym stanie może być szkodliwe dla zdrowia, nie tylko fizycznego. Minister Finansów, w pełni swego majestatu zajmuje się bowiem przypadkami w typie: czy jabłko podarowane kontrahentowi można zaliczyć do kosztów firmy gdyż nie jest to wyraz jakkolwiek rozumianej reprezentacji. W zasadzie – nie powinno się takich przypadków komentować. Może to być jednak przydatne w praktyce działalności niejednego księgowego.

Read the rest of this entry »

 
 

Tagi: , , , ,

Obiady agenta ubezpieczeniowego w kosztach, ale bez przesady

Obiady agenta ubezpieczeniowego w kosztach, ale bez przesady

Agent zajmujący się sprzedażą ubezpieczeń zapytał fiskusa, czy może zaliczać w koszty wartość posiłków zjedzonych wspólnie z klientami. Wyjaśniał przy tym, iż nawiązywanie nowych kontaktów z potencjalnymi kupującymi miało kluczowe znaczenie dla wysokości uzyskiwanych przez niego przychodów. A ponieważ najłatwiej było rozpocząć te znajomości w restauracjach, koszty konsumpcji w czasie tych spotkań powinny być uznane za koszty podatkowe.

Ze stanowiskiem podatnika zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji podatkowej z 22 kwietnia 2015 roku (IBPBI/1/4511-392/15/ESZ) wyjaśnił, iż drobne kwoty wydawane opisany sposób mogą być kosztem podatkowym, pod warunkiem jednak, że będą one dotyczyły spotkań, w których rozrywka czy konsumpcja nie są celem głównym. Spotkania w restauracjach zaś powinny odbywać się bez nadmiernego przepychu.

Organ podatkowy uprzedził ponadto, że koszty takich spotkań powinny być udokumentowane nie tylko fakturami, ale też dodatkowo, aby możliwe było „w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo – skutkowego poniesionych wydatków z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej”.

 
 

Tagi: , , , , ,

Studia przedsiębiorcy kosztem podatkowym

Studia przedsiębiorcy kosztem podatkowym

Przedsiębiorca z branży informatycznej planujący zacząć studia podyplomowe o tematyce związanej z zarządzaniem, zapytał fiskusa, czy do kosztów podatkowych będzie mógł zaliczyć wydatki na czesne, dojazdy i podręczniki. Wyjaśniał przy tym, iż jego studia mają docelowo skutkować zwiększeniem liczby klientów firmy, dostarczając specjalistycznej wiedzy dotyczącej rozpoznania ich potrzeb, tworzenia ofert handlowych oraz analizy skuteczności własnych działań marketingowych. We wniosku o interpretację wyraził opinię, że powinien mieć możliwość rozliczenia wymienionych wydatków do kosztów firmy, argumentując, iż jego plany edukacyjne stanowią działanie mające na celu zarówno zwiększenie przychodów z prowadzonej działalności jak i dywersyfikację źródeł przychodów.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 1 czerwca, 2015 w Interpretacje MF, Koszty podatkowe, PIT

 

Tagi: , , ,

Premia wypłacona kontrahentowi kosztem CIT nawet, gdy nie doszło do transakcji

Firma wykonująca na zamówienie koncernów motoryzacyjnych elementy konstrukcyjne pojazdów
przy okazji nowych dużych zamówień wypłacała zleceniodawcom premie finansowe. Kiedy jeden z producentów aut wybrał ją na wykonawcę partii uszczelek samochodowych o wartości pół miliona euro, zdecydowała się zastosować, aż dwa typy premiowania. Jeden z nich polegał na wypłaceniu 5 tys. euro za „realizację projektów” , jeszcze „zanim nastąpi realizacja projektów”. W umowie z zamawiającym, wysokość kwoty do zapłacenia nie została powiązana ani z wysokością docelowego obrotu np. w wyniku następnych zamówień, ani z nawet z samym dokonaniem kupna uszczelek. Gdyby zamawiający odstąpił od zakupu, premia pozostałaby w jego kieszeni.

Nie wiedząc, czy udzielona w ten sposób premia może zostać zaliczona do kosztów CIT, producent uszczelek zapytał o to fiskusa.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 28 kwietnia, 2015 w CIT, Interpretacje MF, Koszty podatkowe

 

Tagi: , , ,

Koszty podnajmu lub wynajmu nieruchomości przez firmę można ująć w kosztach podatkowych jako pośrednie

Czy koszty czynszów najmu oraz utrzymania (np. ochrony, mediów itp.)  lokali wynajmowanych lub podnajmowanych przez firmę można zaliczyć w chwili ich poniesienia do kosztów podatkowych jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami? Czyli – nie trzeba ich rozliczać w czasie? Taką kwestię rozstrzygnął pozytywnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacją z 15 lutego 2015 roku (sygn. IBPBI/2/423-1415/14/MS).

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 12 marca, 2015 w CIT, Interpretacje MF, Koszty podatkowe

 

Tagi: , , , , ,

Płacąc prywatne rachunki z konta firmowego ryzykujesz kłopoty z fiskusem

Mężczyzna prowadzący działalność gospodarczą gromadził wszystkie środki firmowe na jednym koncie bankowym, z którego dokonywał także przelewów regulując rachunki za wydatki osobiste, np. czynsz i rachunki za media. Opłaty dla banku za użytkowanie konta zaliczał do kosztów uzyskania przychodu. Kiedy zaciągnął kredyt przeznaczony na utrzymanie płynności finansowej firmy, także płacone odsetki rozliczał jako koszty podatkowe. Odsetki spłacał, pozostawiając część pieniędzy na koncie bankowym, bowiem wierzycielem był bank, w którym założony został rachunek firmowy.

 W czasie kontroli w firmie fiskus odmówił jednak uznania spłaconych odsetek od kredytu za koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy, argumentując, iż skoro podatnik z na jednym rachunku bankowym posiada środki z kredytu oraz inne przychody i z tego samego konta opłaca jednocześnie wydatki firmy i osobiste, to nie sposób stwierdzić, czy kredyt został przeznaczony na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 27 października, 2014 w Interpretacje MF, Koszty podatkowe

 

Tagi: ,

Auto w firmie: zaliczanie amortyzacji i nieodliczonego podatku VAT w koszty podatkowe

Podatniczka wykorzystująca auta dla potrzeb własnej firmy jak i na potrzeby prywatne, umieściła je w ewidencji środków trwałych. Do kosztów uzyskania przychodu zaliczała:

  • całość odpisów amortyzacyjnych,

  • pozostałe koszty użytkowania tych samochodów, jeżeli związane one były z prowadzoną działalnością gospodarczą,

  • nieodliczony VAT.

Podstawą dla zaliczania tej ostatniej pozycji kosztów podatkowych  był art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT. Dla pojazdów tych nie była prowadzona ewidencja przebiegu.

Nie mając pewności, czy postępuje słusznie traktując jako koszty uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne oraz nieodliczony podatek VAT, podatniczka wnioskowała o wykonanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 3 października, 2014 w Interpretacje MF, Koszty podatkowe, VAT

 

Tagi: , , ,

Sposób na podatek: Pozorny obrót znakiem towarowym

Polskie podatki są opresyjne i skomplikowane? – Ale tylko dla tych, którzy nie potrafią ich zrozumieć, odetchnąć nimi, poczuć głębię ich istoty. Można bowiem, w ramach polskich podatków, zrealizować nawet najbardziej fantastyczny pomysł. Na przykład – zrobić koszt z niczego.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 22 Maj, 2014 w PIT, Sposoby na podatek

 

Tagi: , , ,

Premia z zysku motywuje więc to koszt podatkowy

Nagrody dla pracowników wypłacone z zysku firmy mogą być kosztem, jeśli zachodzi sytuacja opisana w art. 15 ustawy o CIT. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 kwietnia 2014 (sygn. akt. II FSK 1220/12) zmienił dotychczasową linię orzecznictwa i jest teraz sprzeczny z opiniami Ministra Finansów.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 18 Maj, 2014 w CIT

 

Tagi: , , ,

Pensja z konta wspólnika może być kosztem podatkowym spółki jawnej

Wypłata wynagrodzenia z rachunku osobistego wspólnika w spółce jawnej została uznana za koszt podatkowy.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 16 Maj, 2014 w Wszystkie

 

Tagi: , ,