RSS

Archiwa tagu: kultura

Tantiemy jako przychód z działalności gospodarczej

Niejeden chciałby wykorzystać do maksimum możliwości jakie w Polsce daje osiąganie przychodów z działalności autorów i twórców. Na przykład wtedy, gdy tego rodzaju czynności przydarzają się mimo równoczesnego prowadzenia firmy. Niejeden też – po prostu – nie potrafi odnaleźć się w gąszczu niezrozumiale napisanych przepisów o PIT. Z reguły, gdy okaże się, że od wyboru źródła przychodu zależy wysokość opodatkowania – toczą się liczne spory w tej kwestii.

W ustawie o PIT konkretne kryteria podziału przychodów na poszczególne źródła podlegające opodatkowaniu, pominięto milczeniem. Przepisy ustalają więc listę szczegółowo wskazanych źródeł przychodów oraz różniące się skutki wywoływane przez każde z nich. Ale nie rozstrzygnięto wprost, jakie są wzajemne relacje tych źródeł. Na przykład – czy wykonywanie działalności gospodarczej wyłącza możliwość równoczesnego czerpania przychodów z praw majątkowych i gdzie zaczyna się firma, a kończą przychody z tych praw. Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 10 kwietnia, 2015 w Interpretacje MF, PIT

 

Tagi: , , , ,

Muzeum samorządowe to nie j.s.t. i PCC musi płacić

Muzeum samorządowe (tj. działające jako jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego) pozyskujące część zbiorów w drodze zakupu zapytało fiskusa, czy przy tego rodzaju transakcjach ma prawo korzystać ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyraziło ono przekonanie, że powinno zostać zwolnione, z powołaniem się na treść dwóch interpretacji podatkowych  wydanych na wniosek innych podatników. Miało z nich wynikać, iż  ze zwolnienia mogą korzystać transakcje sprzedaży, w  których kupującym byłoby muzeum będące jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego lub należące wprost do Skarbu Państwa.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 31 marca, 2015 w Interpretacje MF, PCC, Wszystkie

 

Tagi: , , ,

Aktor w reklamie – opodatkowany VAT 8%

Wśród różnego rodzaju wynalazków podatkowych znajdziemy aktorów na samozatrudnieniu. Taki aktor podlega również regulacjom VAT – jest przecież przedsiębiorcą. I wtedy mogą pojawić się problemy z właściwą stawką dla różnego rodzaju świadczeń wykonywanych przez aktora.

„W rozpatrywanej sprawie w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stoi na stanowisku, że Wnioskodawczyni jako aktorka odtwarzając powierzone role w produkcjach reklamowych nie świadczy usługi kulturalnej. Kluczowym dla rozstrzygnięcia tego problemu jest cel jakiemu służy finalny produkt jakim jest reklama. Celem tym jest właśnie prezentacja dóbr i usług, która w sposób bezpośredni oddziałuje na sposób i motywy postępowania konsumentów” ocenił w interpretacji z 30 grudnia 2014 roku (PPP2/443-1048/14-3/KOM) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 15 marca, 2015 w Akcyza, CIT, Fiskalizm, Interpretacje MF, VAT, Wszystkie

 

Tagi: , , ,

Organizacja imprez kulturalnych zwolniona z VAT nie tylko dla instytucji kultury

Każda fundacja, której działalność statutowa polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury może korzystać ze zwolnienia z VAT.

Od kilku lat przepisy VAT, dotyczące zwolnień dla działalności kulturalnej, mają charakter opisowy. Co za tym idzie – są niezwykle trudne do zinterpretowania. Nie ma bowiem jasnego odniesienia, w jakich sytuacjach i do których konkretnie podmiotów mogą być stosowane.

 Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a, usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT.

Istnieją poważne problemy z precyzyjnym rozszyfrowaniem zapisanych w ten sposób przesłanek. Cała rzecz sprowadza się więc do uzyskania korzystnej interpretacji ORD-IN, jak w przedstawionym przykładzie.

Fundacja jest wpisana w KRS do rejestru fundacji i stowarzyszeń, a także do rejestru przedsiębiorców. Podstawą działania Fundacji jest statut oraz ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Fundacja nie jest instytucją kultury, wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 14 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Natomiast, wedle własnego stanowiska, jako organizacja pozarządowa, prowadzi działalność kulturalną w formie organizacyjnoprawnej – osoby prawnej, jako inny podmiot uznany na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 17 lutego, 2015 w Interpretacje MF, VAT

 

Tagi: , , ,

Fotograf na karcie podatkowej

Karta podatkowa jest niezwykle atrakcyjną formą opodatkowania PIT. Jest to ryczałt kwotowy, płacony bez względu na wielkość uzyskanych dochodów i bez obowiązku prowadzenia jakichkolwiek ksiąg. Jeśli nie prowadzi się działalności na rzecz osób prywatnych, dodatkowym bonusem jest brak obowiązku używania kasy fiskalnej. Taką formę opodatkowania można stosować będąc profesjonalnym fotografem.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 3 lipca, 2014 w PIT

 

Tagi: , , , ,