RSS

Archiwa tagu: Ordynacja Podatkowa

Fiskalne nowiny. Nowości w administracji podatkowej w 2015 r.

Administracja podatkowa cały czas intensywnie się reformuje. Od 1 kwietnia 2015 r. ujednolicono struktury – włączono organizacyjnie urzędy skarbowe do izb skarbowych. Uruchomiono mechanizm wstępnego wypełnienia PIT przez system elektroniczny skarbówki.

Inne planowane na 2015 r. działania będą polegać na:

– uruchomienie bezpośredniego przekazu informacji o dochodach beneficjentów pomocy społecznej do MOPS;

– usłudze weryfikacji kontrahenta – podatnika VAT;

– elektronicznym zarządzaniem dokumentacją w projekcie e-Kancelaria;

– centralizacji obsługi podatków PCC, od spadków i darowizn oraz karty podatkowej; uruchomieniu portalu podatkowego w zakresie tych podatków i centralizacji dystrybucji wpływów z nich do jednostek samorządu, z jednego urzędu skarbowego.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 13 kwietnia, 2015 w Fiskalne nowiny, Wszystkie

 

Tagi: , , ,

Rewolta w Ordynacji podatkowej?

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski we wtorek, 9 grudnia 2014 roku skierował do Sejmu projekt zmian w Ordynacji Podatkowej i kilku innych ustawach.

Nowelizacja ma objąć:

  • wprowadzenie zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni prawa podatkowego na korzyść podatników. Dotychczas zasadę in dubio pro tributario wywodzono z ogólnych zasad państwa prawa, w tym przepisów ustawy zasadniczej, teraz miałaby się ona się znaleźć wśród przepisów ogólnych Ordynacji podatkowej, dając obywatelom ochronę przed niekorzystną interpretacją przepisów w sytuacjach, gdy wnioski płynące z istniejących regulacji są niejednoznaczne, sprzeczne lub pozbawione sensu.

  • uporządkowanie przepisów dotyczących przedawnienia poprzez doprecyzowanie przyczyn jego zawieszenia lub przerwania, co miałoby z jednej strony zabezpieczyć podatników przed pozostawaniem w sytuacji wiecznego dłużnika państwa, a z drugiej – dyscyplinować organy podatkowe do szybkiego i sprawnego działania. Zgodnie z projektem prezydenckim, wprowadzony zostałby maksymalny trzyletni termin dla przedłużania okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikającego z jego przerwania lub zawieszenia, co dawałoby podatnikowi w przypadkach marnej skuteczności fiskusa uwolnienie od kłopotów po upływie ośmiu lat licząc od końca roku, którego dotyczy zobowiązanie. Oprócz tego, uchylony zostałby obecny art. 70 par. 8 Ordynacji Podatkowej, co skutkowałoby rezygnacją z braku przedawnienia dla zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym. Planowana likwidacja art. 70 par. 6 pkt 1 Ordynacji Podatkowej ma z kolei zlikwidować dokuczliwą praktykę zawieszania lub nierozpoczynania biegu terminu podatkowego dotyczącego zobowiązania podatkowego w sytuacji, gdy rozpoczęte zostaje postępowanie dotyczące popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego związanego z owym zobowiązaniem. W konsekwencji przestałby obowiązywać także art. 70c Ordynacji Podatkowej, a pewne zmiany musiałyby zostać dokonane także w treści art. 71 Ordynacji Podatkowej.

  • zmianę w zakresie możliwości nadania rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji nieostatecznej poprzez zniesienie możliwości stosowania tego środka egzekucyjnego w sytuacjach, gdy do upływu terminu przedawnienia pozostał okres krótszy niż trzy miesiące. W związku z tym uchylony miałby zostać przepis art. 239b par. 1 pkt 4 Ordynacji Podatkowej, co ma zapobiegać sztucznemu wydłużaniu biegu okresu przedawnienia w ten sposób przez fiskusa. Dotychczas nawet uznanie nadania klauzuli natychmiastowej wykonalności za bezprawne nie pociągało ze sobą anulowania skutków przerwania biegu okresu przedawnienia.

  • zniesienie obowiązku składania pisemnego uzasadnienia do korekty deklaracji podatkowej. Służyć ma temu zmiana art. 81 par 2 Ordynacji Podatkowej oraz art. 16 a Kodeksu Karnego Skarbowego, która przewiduje zniesienie tej obligacji na rzecz utrzymania możliwości wykonania takiej czynności przez podatnika, który zechciałby taką formę komunikacji z organami podatkowymi wykorzystać dla skorzystania do obniżenia wysokości odsetek za zwłokę stosownie do treści art. 56 par. 1 Ordynacji Podatkowej.

  • likwidację przepisów uniemożliwiających zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wartości niezapłaconych przez podatnika faktur. Zdaniem projektodawcy nowelizacji rozwiązanie to nie spełniło pokładanych w nim nadziei, powodując dodatkowe obciążenia finansowe i obowiązki dla przedsiębiorców, a jego oddziaływanie nie było w stanie objąć firm z siedzibą poza granicami kraju.

  • wprowadzenie możliwości przeprowadzenia kontroli podatkowej poza siedzibą firmy – dla zmniejszenia uciążliwości działań fiskusa wobec podmiotów, których księgi podatkowe przechowywane są w lokalach obsługujących firm prawnych czy rachunkowych – przez odpowiednią zmianę w treści art. 80a ust.  1 ustawy o swobodzie gospodarczej.

  • ograniczenie obowiązku wystawiania postanowienia o zaliczeniu nadpłaty podatku na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych do sytuacji, kiedy jej kwota przynajmniej trzykrotnie przekroczy wysokość opłaty za list polecony którym dokument ten miałby dotrzeć do adresata – poprzez wprowadzenie zmiany w brzmieniu art. 16a par 1. Ordynacji Podatkowej.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 11 grudnia, 2014 w Projekty nowelizacji

 

Tagi: , ,

Komisja kodyfikacyjna Ordynacji podatkowej

Okazuje się, że polskie prawo podatkowe wymaga kodyfikacji. Tzn. stworzenia ustawy o nazwie: kodeks. Jednakże na taką nobilitację zasługuje jedynie zbiór przepisów ujętych obecnie w Ordynacji podatkowej – czyli tzw. ogólne prawo podatkowe. Projekt powołania stosownej komisji kodyfikacyjnej powstał z datą 11 września 2014 r.

Minister Finansów zamierza poświęcić na tę operację 4-5 lat z życia podatników. Czyli – przez ten czas będziemy postrzegać nasze zobowiązania wobec fiskusa i toczyć spory ze skarbówką na podstawie norm, powszechnie uznawanych za ułomne, nie dość tego – znajdujących się w stanie generalnego remontu.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 1 października, 2014 w Wszystkie

 

Tagi: ,

Legalne działania będą nadużyciem, jeśli posłużą tylko optymalizacji podatkowej, a zyski sięgną przynajmniej 50 tys. złotych.

Aby ograniczyć niepożądaną aktywność podatników w tworzeniu sztucznych struktur dla optymalizacji podatkowej Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie do Ordynacji podatkowej tzw. klauzuli obejścia prawa, która będzie umożliwiała organom podatkowym reagowanie w takich sytuacjach nawet wówczas, gdy działania podatnika są zgodne z prawem.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 19 września, 2014 w Projekty nowelizacji

 

Tagi: , ,

Ordynacja podatkowa – pod lupą, ale swobodniej?

Planowane zmiany w ordynacji podatkowej mają dać podatnikom szereg udogodnień w zamian za stały nadzór fiskusa nad dokumentacją księgowa i podatkową oraz wprowadzić instytucję rzetelnego podatnika i regułę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 5 Maj, 2014 w Procedury podatkowe

 

Tagi: ,