RSS

Archiwa tagu: PIT

Pracodawca odstresuje bez podatku

Pracodawca odstresuje bez podatku

Fiskalne interpretacje urzędowe „ORD-IN” stały się rutynowym narzędziem praktyki działania norm podatkowych. W ministerialnych archiwach mamy dostęp do kilkuset tysięcy oficjalnych tłumaczeń skarbówki – „co ustawodawca miał na myśli” odnośnie konkretnych zdarzeń lub zamierzeń. Można powiedzieć, że resort finansów, na wnioski składane przez podatników, stworzył równoległy do ustaw system prawodawstwa. Od niedawna wtóruje mu ZUS. Wiedza o treści tego „prawa powielaczowego”, o dominujących w nim trendach, zachodzących zmianach, stała się o wiele istotniejsza od znajomości treści ustaw i umiejętności odczytywania przepisów w drodze wykładni norm. To zjawisko przeczy regułom państwa prawnego opartego na prawie stanowionym i zasadom zdrowego rozsądku.

Ale ileż ciekawych spostrzeżeń o działalności przedsiębiorstw można poczynić czytając ministerialne interpretacje?

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 16 grudnia, 2015 w Fiskalne nowiny, Interpretacje MF, PIT

 

Tagi: , , ,

Fiskus nie lubi, gdy przedsiębiorca się kształci?

Fiskus nie lubi, gdy przedsiębiorca się kształci?

Rozwój małych i średnich przedsiębiorców jest najpopularniejszą mantrą ustroju neoliberalnego. Nie tylko ustroju. Tę kalkę myślową powiela zdecydowana większość społeczeństw postindustrialnych. W każdej kampanii politycznej niemal każda partia, nawet lewicowa, głosi program wspierania drobnej przedsiębiorczości. W niej widzi motor gospodarki i lekarstwo na wiele bolączek, od „tworzenia” miejsc pracy począwszy, na rozwoju kapitału społecznego skończywszy. Gdy przyjdzie jednak do szczegółów dnia codziennego, złudzenia pryskają jak bańka mydlana. Mały i średni przedsiębiorca okazuje się przede wszystkim źródłem łatwych dochodów budżetu państwa.

Tę smutną myśl potwierdzają poczynania fiskusa w sferze propagowania opodatkowania osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą bardziej samych tylko przychodów niż dochodów.

Oto i przypadek, z praktyki. W interpretacji urzędowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2015 r. nr IPPB1/4511-1114/15-2/AM Organ orzekł, że przedsiębiorca z branży usług informatycznych nie może zaliczyć sobie do kosztów firmy wydatków na swoje osobiste studia na kierunku Zarządzanie.

Read the rest of this entry »

 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 2 grudnia, 2015 w CIT, Interpretacje MF, Koszty podatkowe, PIT

 

Tagi: , , ,

Sposób ustanawiania kwoty wolnej PIT – niezgodny z Konstytucją

Sposób ustanawiania kwoty wolnej PIT – niezgodny z Konstytucją

28 października 2015 r. wyrokiem w sprawie, sygn. K 21/14 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z art. 2 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymieniony przepis ustawy o PIT, w zakresie wskazanym w tym wyroku, traci moc obowiązującą z dniem 30 listopada 2016 r. Podjęto więc uchylenie przepisu w oparciu o przesłankę negatywną. Za rok przepis będzie nieważny tylko w zakresie w jakim nie zawiera określonych zapisów. Zaiste taki sposób rozstrzygnięcia już sam w sobie jest trudny do zrozumienia.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 28 października, 2015 w Fiskalne nowiny, Orzecznictwo, PIT

 

Tagi: , , , ,

Korekta przychodów i kosztów CIT/PIT, od 2016 r. na bieżąco

Korekta przychodów i kosztów CIT/PIT, od 2016 r. na bieżąco

Nowelizacją z 24 września 2015 r., wchodzącą w życie 1 stycznia 2016 r., wprowadzono korzystne dla przedsiębiorców zmiany dotyczące rozliczania faktur korygujących na potrzeby podatku dochodowego.

Od tej pory – do przychodów i kosztów uzyskanych generalnie po dniu wejścia w życie nowelizacji – korekty przychodów lub kosztów, które następują w późniejszym okresie rozliczeniowym, nie będą rozliczane ze skutkiem „wstecz”, lecz na bieżąco.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 19 października, 2015 w CIT, Fiskalne nowiny, Nowelizacje, PIT

 

Tagi: , , , , ,

Dropshipping nie w ryczałcie

Dropshipping nie w ryczałcie

Na naszym, wolnym rynku koncepcji biznesowych, co i rusz pojawiają się jakieś nowe figury. Zwykle opatrywane są efektowną anglojęzyczną nazwą taką, jak choćby znany i lubiany leasing. Każda z tych formuł biznesowych, funkcjonując w obrocie jako umowa nienazwana, w pierwszej kolejności wymaga oswojenia z miejscowym systemem fiskalnym. W biznesie bowiem wszystko zaczyna się i kończy na poborze podatku. Ostatnio popularne staje się kolejne takie novum – logistyczny dropshipping czyli swego rodzaju mutacja pośrednictwa w sprzedaży, z udziałem nierezydenta.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 2 października, 2015 w Interpretacje MF, PIT

 

Tagi: , , ,

Świadczenie kompensujące outplacement – opodatkowane

Świadczenie kompensujące outplacement – opodatkowane

Czy przychód z tytułu świadczenia wypłacanego przez pracodawcę pod warunkiem dobrowolnej rezygnacji z pracy jest opodatkowany PIT?

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 24 czerwca, 2015 w Interpretacje MF, PIT

 

Tagi: , , , ,

Umorzona kara biblioteczna – jednak bez PIT

Umorzona kara biblioteczna – jednak bez PIT

Niekiedy praktyka polskiej skarbówki ociera się o pojęcie kabaretu. I nie jest to żadne „ani mru, mru”, raczej „kabaret skeczy męczących”. W tym kręgu, od lat, obraca się tematyka opodatkowania PIT świadczeń nabytych nieodpłatnie. Powodem jest fatalnie skonstruowany przepis – art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. W ramach rozbudowanej twórczości fiskalnej ustalono wiec, że wśród źródeł należności budżetowych mogła znaleźć się kwota umorzona czytelnikowi, gdy biblioteka rezygnuje z nałożenia kary za przetrzymywanie wypożyczonej książki.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 23 czerwca, 2015 w Fiskalizm, Fiskalne nowiny, Interpretacje MF, PIT

 

Tagi: , , , ,

Mały może sobie wpuścić w koszty np. rower

Mały może sobie wpuścić w koszty np. rower

Ulga inwestycyjna dla małych przedsiębiorców jakoby zapadła w niepamięć choć jest niebywałym osiągnięciem legislacyjnym ostatniego czasu. Nie interesują się nią poważni doradcy ani specjalistyczne media. Odnosi się bowiem do początkujących klientów biur rachunkowych i nie ma takiej siły społecznego przebicia jak np. odliczenia z tytułu psa przewodnika dla niewidomych.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 16 czerwca, 2015 w Interpretacje MF, PIT, Sposoby na podatek

 

Tagi: , , , ,

Wybitne osiągnięcia artystyczne opodatkowane PIT

Wybitne osiągnięcia artystyczne opodatkowane PIT

Studentka uczelni artystycznej, która otrzymała pieniężną nagrodę motywacyjną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, zapytała fiskusa, czy świadczenie takie korzysta ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o PIT oraz czy musi być one wykazywane w deklaracji podatkowej. W jej opinii wszystkie przesłanki dla skorzystania z takiego uprawnienia zostały spełnione. Wątpliwość dotyczyła skutków podatkowych świadczenia przyznanego zgodnie z art. 7a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 8 czerwca, 2015 w Interpretacje MF, PIT

 

Tagi: , , , ,

Sądowe odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę – zwolnione z PIT

Sądowe odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę – zwolnione z PIT

Przyznane pracownikowi na podstawie wyroku sądu odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę korzysta ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jego wysokość oraz zasady ustalania wynikają bowiem wprost z przepisów odrębnych ustaw, tj. art. 45 w związku z art. 471 Kodeksu pracy. (Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 maja 2015 r. nr IBPBII/1/4511-273/15/MD)

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 12 Maj, 2015 w Interpretacje MF, PIT

 

Tagi: , , ,