RSS

Archiwa tagu: podatki w kulturze

Umorzona kara biblioteczna – jednak bez PIT

Umorzona kara biblioteczna – jednak bez PIT

Niekiedy praktyka polskiej skarbówki ociera się o pojęcie kabaretu. I nie jest to żadne „ani mru, mru”, raczej „kabaret skeczy męczących”. W tym kręgu, od lat, obraca się tematyka opodatkowania PIT świadczeń nabytych nieodpłatnie. Powodem jest fatalnie skonstruowany przepis – art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. W ramach rozbudowanej twórczości fiskalnej ustalono wiec, że wśród źródeł należności budżetowych mogła znaleźć się kwota umorzona czytelnikowi, gdy biblioteka rezygnuje z nałożenia kary za przetrzymywanie wypożyczonej książki.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 23 czerwca, 2015 w Fiskalizm, Fiskalne nowiny, Interpretacje MF, PIT

 

Tagi: , , , ,

Wybitne osiągnięcia artystyczne opodatkowane PIT

Wybitne osiągnięcia artystyczne opodatkowane PIT

Studentka uczelni artystycznej, która otrzymała pieniężną nagrodę motywacyjną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, zapytała fiskusa, czy świadczenie takie korzysta ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o PIT oraz czy musi być one wykazywane w deklaracji podatkowej. W jej opinii wszystkie przesłanki dla skorzystania z takiego uprawnienia zostały spełnione. Wątpliwość dotyczyła skutków podatkowych świadczenia przyznanego zgodnie z art. 7a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 8 czerwca, 2015 w Interpretacje MF, PIT

 

Tagi: , , , ,

Tantiemy jako przychód z działalności gospodarczej

Niejeden chciałby wykorzystać do maksimum możliwości jakie w Polsce daje osiąganie przychodów z działalności autorów i twórców. Na przykład wtedy, gdy tego rodzaju czynności przydarzają się mimo równoczesnego prowadzenia firmy. Niejeden też – po prostu – nie potrafi odnaleźć się w gąszczu niezrozumiale napisanych przepisów o PIT. Z reguły, gdy okaże się, że od wyboru źródła przychodu zależy wysokość opodatkowania – toczą się liczne spory w tej kwestii.

W ustawie o PIT konkretne kryteria podziału przychodów na poszczególne źródła podlegające opodatkowaniu, pominięto milczeniem. Przepisy ustalają więc listę szczegółowo wskazanych źródeł przychodów oraz różniące się skutki wywoływane przez każde z nich. Ale nie rozstrzygnięto wprost, jakie są wzajemne relacje tych źródeł. Na przykład – czy wykonywanie działalności gospodarczej wyłącza możliwość równoczesnego czerpania przychodów z praw majątkowych i gdzie zaczyna się firma, a kończą przychody z tych praw. Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 10 kwietnia, 2015 w Interpretacje MF, PIT

 

Tagi: , , , ,

Muzeum samorządowe to nie j.s.t. i PCC musi płacić

Muzeum samorządowe (tj. działające jako jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego) pozyskujące część zbiorów w drodze zakupu zapytało fiskusa, czy przy tego rodzaju transakcjach ma prawo korzystać ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyraziło ono przekonanie, że powinno zostać zwolnione, z powołaniem się na treść dwóch interpretacji podatkowych  wydanych na wniosek innych podatników. Miało z nich wynikać, iż  ze zwolnienia mogą korzystać transakcje sprzedaży, w  których kupującym byłoby muzeum będące jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego lub należące wprost do Skarbu Państwa.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 31 marca, 2015 w Interpretacje MF, PCC, Wszystkie

 

Tagi: , , ,

Aktor w reklamie – opodatkowany VAT 8%

Wśród różnego rodzaju wynalazków podatkowych znajdziemy aktorów na samozatrudnieniu. Taki aktor podlega również regulacjom VAT – jest przecież przedsiębiorcą. I wtedy mogą pojawić się problemy z właściwą stawką dla różnego rodzaju świadczeń wykonywanych przez aktora.

„W rozpatrywanej sprawie w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stoi na stanowisku, że Wnioskodawczyni jako aktorka odtwarzając powierzone role w produkcjach reklamowych nie świadczy usługi kulturalnej. Kluczowym dla rozstrzygnięcia tego problemu jest cel jakiemu służy finalny produkt jakim jest reklama. Celem tym jest właśnie prezentacja dóbr i usług, która w sposób bezpośredni oddziałuje na sposób i motywy postępowania konsumentów” ocenił w interpretacji z 30 grudnia 2014 roku (PPP2/443-1048/14-3/KOM) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 15 marca, 2015 w Akcyza, CIT, Fiskalizm, Interpretacje MF, VAT, Wszystkie

 

Tagi: , , ,

Organizacja imprez kulturalnych zwolniona z VAT nie tylko dla instytucji kultury

Każda fundacja, której działalność statutowa polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury może korzystać ze zwolnienia z VAT.

Od kilku lat przepisy VAT, dotyczące zwolnień dla działalności kulturalnej, mają charakter opisowy. Co za tym idzie – są niezwykle trudne do zinterpretowania. Nie ma bowiem jasnego odniesienia, w jakich sytuacjach i do których konkretnie podmiotów mogą być stosowane.

 Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a, usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT.

Istnieją poważne problemy z precyzyjnym rozszyfrowaniem zapisanych w ten sposób przesłanek. Cała rzecz sprowadza się więc do uzyskania korzystnej interpretacji ORD-IN, jak w przedstawionym przykładzie.

Fundacja jest wpisana w KRS do rejestru fundacji i stowarzyszeń, a także do rejestru przedsiębiorców. Podstawą działania Fundacji jest statut oraz ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Fundacja nie jest instytucją kultury, wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 14 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Natomiast, wedle własnego stanowiska, jako organizacja pozarządowa, prowadzi działalność kulturalną w formie organizacyjnoprawnej – osoby prawnej, jako inny podmiot uznany na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 17 lutego, 2015 w Interpretacje MF, VAT

 

Tagi: , , ,

Podatki w działalności muzeów i galerii – oferta Kancelarii CWC na rok 2015

Kancelaria Chrzanowski Wojciechowski Consulting posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawno-podatkowej instytucji świata kultury, sztuki, mediów i edukacji  wykonuje komunikatywne, skompensowane, pisemne, telefoniczne, elektroniczne i bezpośrednie usługi, przygotowane specjalnie dla potrzeb muzeów i galerii.

Stałymi Klientami Kancelarii, są m.in.: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Polskie Radio S.A.

Kancelarię CWC tworzą renomowani doradcy podatkowi  z wykształceniem prawniczym. Specjalizujemy się w obsłudze podmiotów świata kultury, sztuki, mediów i organizacji pozarządowych.

Doświadczenie Kancelarii CWC w obsłudze instytucji kultury obejmuje dostarczanie wiedzy i możliwości działania w obszarach tematycznych takich jak:

 • opodatkowania dotacji krajowych i UE,

 • zwolnień z CIT i VAT w kulturze oraz działalności non-profit,

 • sponsoringu, akcji promocyjnych i marketingowych,

 • obrotu dziełami sztuki,

 • opodatkowania artystów zagranicznych,

 • obsługi podatkowej dochodów uzyskiwanych przez twórców i artystów,

 • organizacji wystaw, imprez artystycznych itp.,

 • opodatkowania wstępu na wystawy i imprezy, działalności edukacyjnej,

 • patronatów medialnych i wspólnych przedsięwzięć,

 • opodatkowania działań z udziałem mediów publicznych i prywatnych, usług reklamowych oraz nietypowych sytuacji.

Eksperci Kancelarii CWC dysponują gruntowną wiedzą prawno podatkową  oraz wieloletnim doświadczeniem rozwiązywaniu problemów i toczeniu sporów prawnych dotyczących zobowiązań i uprawnień podatkowych klientów (CIT, PIT, VAT, podatek akcyzowy, podatek od nieruchomości,  PCC, procedury podatkowe).  Zakres ich kompetencji obejmuje także działanie na rzecz Klientów w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ochrony praw autorskich oraz interpretacji przepisów regulujących obrót gospodarczy.   Kancelaria CWC wspiera osoby prywatne i pomioty prawne w rozumieniu i korzystnym stosowaniu przepisów dotyczących prowadzenia działalności zarobkowej i należności publicznoprawnych, pobieranych przez organy państwa i samorządu terytorialnego.

Starania Kancelarii mają na celu szybsze, tańsze i łatwiejsze rozwiązanie kwestii występujących w bieżącej praktyce działalności klientów.  Zakres, sposób, czas i technika doradztwa dostosowane są z zasady do ich indywidualnych potrzeb i preferencji. Najczęściej zamawiane usługi oferowane doradców podatkowych z Kancelarii CWC obejmują:

 • stałą asystę prawno-podatkową telefonicznie i e-mailowo typu „helpdesk” opłacaną ryczałtowo (od 500 zł. miesięcznie);

 • jednorazowe sporządzanie zestawów przepisów oraz interpretacji na żądany temat i wynikających z tego opinii prawno-podatkowych – już od 250 zł. za opinię;

 • monitoring publikacji prasowych i prac legislacyjnych dotyczące podatków i przepisów prawnych danej branży – zgodnie ze zleceniem Klienta;

 • obsługę w zakresie spełnienia wszelkich procedur podatkowych ( od interpretacji ORD-IN poprzez działania przy kontroli podatkowej, aż po reprezentowanie Klienta w sporach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi);

 • asystę przy sporządzaniu i weryfikacji księgowo-podatkowej umów cywilnoprawnych;

 • organizację konsultacji, szkoleń, warsztatów prawno-podatkowych dla pracowników Klienta i to nie tylko służb podatkowo-księgowych, ale także: menedżerów, handlowców, osób zajmujących się marketingiem i reklamą.

Kancelaria CWC nie pobiera opłat z tytułu wstępnego zapoznania się z problematyką zgłoszoną przez klientów (wstępne spotkanie, wstępna wymiana korespondencji).

 Więcej informacji na:

 http://www.cwc.pl

Kontakt z Kancelarią CWC:

telefon:

+48 22  829 83 90 (biuro)

+48 692 515 734 (Grzegorz Chrzanowski)

+48 609 856 497 (Piotr Wojciechowski)

fax: +48 22 827 61 24

e-mail:  grzegorz_chrzanowski@onet.pl

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 27 stycznia, 2015 w Wszystkie

 

Tagi: , , ,

NSA: działalność kulturalną mogą prowadzić nie tylko instytucje kultury

Spółka tworząca programy radiowe i telewizyjne ubiegała się o zwolnienie od podatku od nieruchomości, powołując się na uchwałę rady miejskiej, która przewidywała je dla gruntów, budowli i budynków wykorzystywanych dla celów kultury. Argumentowała przy tym, iż tworząc produkty na potrzeby mediów działa właśnie na rzecz wskazanej przez włodarzy miasta dziedzinie. Prezydent miasta odmówił zgody na zwolnienie z daniny, zwracając uwagę na fakt, iż korzystającym byłby podmiot komercyjny, który jedynie wykorzystuje je dla produkcji programów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Podobną opinię zaprezentowało Samorządowe Kolegium Odwoławcze, a potem sąd pierwszej instancji. Spółka upierała się, iż jako bezpośredni twórca produktów kultury wykorzystuje budynki zgodnie z wskazaniami samorządu dotyczącymi preferencji w zakresie podatku od nieruchomości, jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił te twierdzenia, uznając, iż jest to działalność pozostająca w związku z dziedziną kultury, a nie wprost kulturalna.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 21 października, 2014 w Orzecznictwo, Podatek od nieruchomości

 

Tagi: , ,

Fundusz Pracy, a koszty twórcy na umowie o dzieło

Podatnik wykonujący profesję reżysera lub scenarzysty w ramach zawieranych umów o dzieło opłacał składkę ubezpieczenia emerytalnego, korzystając z możliwości jakie daje m.in. rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców oraz szczegółowego określenia jej zadań, składu i trybu działania /Dz. U. Nr. 27, poz.250/. Jednocześnie, regularnie uiszczał on  składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy. Urząd skarbowy nie zgodził się jednak na zaliczenie środków na pokrycie tej ostatniej daniny publicznej do kosztów uzyskania przychodu, kwestionując tego typu zapis w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-37.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 13 czerwca, 2014 w PIT

 

Tagi: , , ,