RSS

Archiwa tagu: świadczenia nieodpłatne

Pracownik zintegrowany bez PIT

Pracownik zintegrowany bez PIT

Przedsiębiorca organizował spotkanie integracyjne dla personelu, finansując imprezę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nie był pewien, czy uczestnicy biesiady osiągną tu przychody opodatkowane PIT. Więc zapytał fiskusa. We wniosku o interpretację wyraził przekonanie, iż z uwagi na dobrowolny charakter uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym oraz jego zbiorowy charakter niemożliwe jest przypisanie konkretnych korzyści czy przychodu konkretnym pracownikom, jak tego wymaga art. 3 ustawy o PIT. Na potwierdzenie przytoczył treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 roku w podobnej sprawie.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 9 czerwca, 2015 w Interpretacje MF, PIT, Sposoby na podatek

 

Tagi: , , ,

Fiskalne nowiny: Prawnik pro bono z PIT-em i bez PIT-u

Ustawą o  ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 2014 poz. 1662) dodano zwolnienie z opodatkowania PIT, od 2015 r., wobec wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej osobie uprawnionej i pobierającej świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny, przyznane w formie decyzji administracyjnej na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych. Ta regulacja wywołała falę niezadowolenia różnych „klinik prawa” świadczących porady pro bono wszystkim zgłaszającym się osobom bez względu na posiadanie decyzji z MOPS. Teraz – już  bez wątpliwości prawnych – musiały by one oprócz porad prawnych, wystawiać formularze PIT-8C swoim beneficjentom.

Resort finansów złagodził więc nieco efekt zapewniając, że dodanie tego zwolnienia nie wyklucza stosowania do pomocy prawnej zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT (wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; Zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnymi) oraz pkt 117 (wartość otrzymanych świadczeń od wolontariuszy, udzielanych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego). Spokojnie można więc korzystać z obsługi pro bono, świadczonej przez komercyjne kancelarie, w ramach reklamy i promocji ich usług (przeciętna porada ustna w kancelarii kosztuje ok. 50 zł.), a także przez wolontariuszy organizacji pożytku publicznego, wpisanych w odpowiedni rejestr.

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 6 marca, 2015 w Nowelizacje, PIT

 

Tagi: , , ,

Darmowe porady dla ubogich bez PIT, ale… niekoniecznie

Nie wiem co wspólnego ma otrzymywanie bezpłatnej pomocy prawnej przez osoby ubogie z biznesem, ale to właśnie ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej z 7 listopada 2014 r., podjęła tę kwestię, z mocą prawną od 1 stycznia 2015 r.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 30 listopada, 2014 w Nowelizacje, PIT

 

Tagi: ,

Przepisy dotyczące opodatkowania nieodpłatnych świadczeń zgodne z Konstytucją

W dniu 8 lipca 2014 roku Trybunał Konstytucyjny na wniosek Konfederacji Pracodawców Polskich „Lewiatan”  zajął się oceną zgodności z Konstytucją tej części przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która dotyczy pojęcia „inne nieodpłatne świadczenie”.  W wyroku o sygn. K/713 Trybunał odrzucił zarzuty czołowej organizacji pracodawców dotyczące naruszenia art. 2 w powiązaniu z art. 217 Konstytucji przez nieprecyzyjność przepisów zawartych w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2-2b ustawy o PIT. Opór pracodawców budziło zawarte w tych przepisach rozumienie przychodu w postaci „innego świadczenia nieodpłatnego” tylko jako przysporzenia majątkowego dla pracownika o ściśle określonej wartości.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 12 września, 2014 w PIT

 

Tagi: , ,

Umorzenie czesnego dla studentów w trudnej sytuacji bez PIT

Uczelnia z uwagi na sytuację własną studentki oraz znajdującego się pod jej opieką ojca, zgodziła się dokonać umorzenia czesnego za korzystanie z usług edukacyjnych w ciągu jednego roku akademickiego. Uczyniła to na mocy uchwały własnego senatu, wystawiając PIT-8C z kwotą umorzenia. W tej sytuacji, sama zainteresowana zapytała fiskusa, czy kwota umorzenia powinna być obciążona podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz wykazana w rocznym zeznaniu podatkowym.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 25 sierpnia, 2014 w Interpretacje MF

 

Tagi: , , ,