RSS

Archiwa tagu: Trybunał Konstytucyjny

Sposób ustanawiania kwoty wolnej PIT – niezgodny z Konstytucją

Sposób ustanawiania kwoty wolnej PIT – niezgodny z Konstytucją

28 października 2015 r. wyrokiem w sprawie, sygn. K 21/14 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z art. 2 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymieniony przepis ustawy o PIT, w zakresie wskazanym w tym wyroku, traci moc obowiązującą z dniem 30 listopada 2016 r. Podjęto więc uchylenie przepisu w oparciu o przesłankę negatywną. Za rok przepis będzie nieważny tylko w zakresie w jakim nie zawiera określonych zapisów. Zaiste taki sposób rozstrzygnięcia już sam w sobie jest trudny do zrozumienia.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 28 października, 2015 w Fiskalne nowiny, Orzecznictwo, PIT

 

Tagi: , , , ,

Przepisy dotyczące opodatkowania nieodpłatnych świadczeń zgodne z Konstytucją

W dniu 8 lipca 2014 roku Trybunał Konstytucyjny na wniosek Konfederacji Pracodawców Polskich „Lewiatan”  zajął się oceną zgodności z Konstytucją tej części przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która dotyczy pojęcia „inne nieodpłatne świadczenie”.  W wyroku o sygn. K/713 Trybunał odrzucił zarzuty czołowej organizacji pracodawców dotyczące naruszenia art. 2 w powiązaniu z art. 217 Konstytucji przez nieprecyzyjność przepisów zawartych w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2-2b ustawy o PIT. Opór pracodawców budziło zawarte w tych przepisach rozumienie przychodu w postaci „innego świadczenia nieodpłatnego” tylko jako przysporzenia majątkowego dla pracownika o ściśle określonej wartości.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 12 września, 2014 w PIT

 

Tagi: , ,

TK: Błąd w skardze kasacyjnej nie powinien skutkować jej odrzuceniem

W wyroku z dnia 8 kwietnia 2014 roku Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczne z ustawą zasadniczą przepisy art. 180 w związku z art. 178 i art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. − Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które pozwalały na odrzucenie skargi kasacyjnej automatycznie w przypadku braku w niej wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia wraz zakresem żadnych zmian. W opinii TK odrzucenie skargi kasacyjnej bez wezwania do uchylenia braków narusza przepisy art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 78 konstytucji oraz staje w konflikcie wywodzoną z art. 2 konstytucji zasadą ochrony zaufania obywateli do państwa i jego prawa. Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 23 kwietnia, 2014 w Wszystkie

 

Tagi: ,